KAMIS I SIANG

Madah

Kita bersama memuji
Tuhan Allah Maha Suci
Yang mengurniakan rahmat
Kepada seluruh umat.

Kita menyatakan hormat
Pada Tuhan penyelamat
Sambil sujud mohon berkat
Agar tabah lagi kuat.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Yang memperoleh Roh suci
Pembaharu muka bumi. Amin.

Ant.1: Bukalah mataku, ya Tuhan, maka aku memandang hukum-Mu yang mengagumkan.

Mazmur 118 (119),17-24

Ya Tuhan, berbuatlah baik kepada hamba-Mu, maka aku akan hidup,*
dan tetap berpegang pada firman-Mu.

Bukalah mataku, maka aku memandang,*
hukum-Mu yang mengagumkan.

Aku ini pendatang di dunia,*
jangan menyembunyikan perintah-Mu terhadapku.

Remuk redamlah hatiku,*
karena merindukan hukum-Mu setiap waktu.

Engkau akan menghardik orang yang sombong,*
terkutuklah yang menyimpang dari perintah-Mu.

Jauhkan dari padaku penghinaan dan cercaan,*
sebab aku melakukan segala perintah-Mu.

Sekalipun para pemuka bersepakat melawan daku,*
hamba-Mu ini merenungkan segala ketetapan-Mu.

Sungguh perintah-Mu menjadi kesukaanku,*
dan penasihat dalam segala tingkah lakuku.

Ant.1: Bukalah mataku, ya Tuhan, maka aku memandang hukum-Mu yang mengagumkan.

Ant.2: Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar, ya Tuhan.

Mazmur 24 (25) I

Kepada-Mu kuarahkan hatiku,*
ya Tuhan Allahku.

Kepada-Mu aku percaya, janganlah mengecewakan daku,*
janganlah musuh bersukacita atas kemalanganku.

Sebab yang berharap kepada-Mu, tidak akan kecewa,*
kecewalah hendaknya yang berbuat lalim.

Perkenalkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan,*
tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku.

Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar dan ajarilah aku,+
karena Engkaulah Allah penyelamatku,*
kepada-Mu aku selalu berharap.

Ya Tuhan, ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu,*
yang telah Kautunjukkan sejak sediakala.

Dosa masa mudaku dan pelanggaranku jangan Kauingat,*
tetapi ingatlah akan daku menurut belaskasihan-Mu.

Jujur dan baiklah Tuhan,*
Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.

Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum-Nya,*
mengajarkan jalan-Nya kepada orang yang bersahaja.

Segala tindakan Tuhan penuh kasih setia dan kebenaran,*
bagi setiap orang yang berpegang pada perjanjian dan hukum-Nya.

Demi nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku,*
biar besarlah dosaku.

Ant.2: Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar, ya Tuhan.

Ant.3: Arahkanlah wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan malang.

Mazmur 24 (25) II

Siapakah orang yang takwa?*
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih.

Orang takwa tetap sejahtera,*
keturunannya akan mewarisi tanah kebahagiaan.

Tuhan bergaul mesra dengan orang yang takwa,*
perjanjian-Nya diajarkan kepadanya.

Mataku tetap terarah kepada Tuhan,*
sebab Ia melepaskan kakiku dari jaring.

Arahkan wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku, ya Tuhan,*
sebab aku sebatang kara dan malang.

Lapangkanlah hatiku yang amat sesak,*
lepaskanlah aku dari segala kesusahanku.

Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku,*
hapuskanlah segala kesesatanku.

Lihatlah, betapa banyaknya lawanku,*
mereka sangat membenci aku.

Jagalah hidupku dan selamatkan daku,*
janganlah aku kecewa karena berlindung kepada-Mu.

Semoga aku terlindung karena ketulusan dan kejujuranku,*
sebab aku berharap kepada-Mu.

Yan Allah, bebaskanlah umat-Mu Israel,*
dari segala kesesakannya.

Ant.3: Arahkanlah wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan malang.

Bacaan singkat (Am 4,13)

Dia yang membentuk gunung-gemunung dan yang menciptakan angin. Dia yang memberitahukan pikiran-Nya kepada manusia. Dia yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit: Tuhan, Allah semesta alam, itulah nama-Nya.

P: Orang berseru di padang gurun: rintislah jalan bagi Tuhan.
U: Dan luruskanlah jalan masuk bagi Allah kita.

Doa Penutup

Allah yang kekal dan kuasa, padamu tidak ada yang gelap, tidak ada yang tersembunyi. Maka sinarilah kami dengan terang cahaya-Mu, supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu dengan rela dan setia. Demi Kristus, pengantara kami.
Amin.

Ibdat Harian