BREVIR

SENIN II SIANG

Madah

Engkau Tuhan raja mulia
Yang mengatur segalanya
Fajar pagi Kauterbitkan
Panas siang Kaukobarkan.

Padamkan api sengketa
Yang memisahkan sesama
Teguhkan s’mangat berpadu
Yang menyatukan sekutu.

Kabulkanlah doa kami
Ya Allah Bapa surgawi
Bersama Putra dan Roh-Mu
Sekarang serta selalu. Amin.

Ant.1: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya.

Mazmur 118 (119),41-48

Berikanlah kasih setia-Mu, ya Tuhan,*
keselamatan-Mu, yang telah Kaujanjikan.

Agar aku dapat memberi jawaban kepada orang yang menghina aku,*
sebab aku percaya pada firman-Mu.

Jangan Kauambil firman-Mu yang benar dari mulutku,*
sebab aku berharap pada ketetapan-Mu.

Selalu aku berpegang kepada hukum-Mu,*
selama hidupku, sampai kekal.

Aku akan hidup dengan hati tenang,*
sebab aku hanya ingin melakukan kehendak-Mu.

Aku akan berbicara tentang hukum-Mu,*
aku tidak malu di hadapan para raja.

Segala aturan-Mu menjadi kesukaanku,*
yang sangat kucintai.

Kepada hukum-Mu kutadahkan tanganku,*
ketetapan-Mu kurenungkan.

Ant.1: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya.

Ant.2: Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Bapa.

Mazmur 39 (40),2-14.17-18 – I

Dengan amat sangat aku mengharapkan Tuhan,*
Ia mengindahkan daku dan mendengarkan seruanku.

Ia mengangkat aku dari lembah kebinasaan, dari lumpur kehinaan,*
Ia menempatkan kakiku di atas wadas dan meneguhkan langkahku.

Lagu yang baru diilhamkan-Nya kepadaku, lagu pujian bagi Allah kita,*
banyak orang menyaksikannya dengan khidmat dan percaya kepada Tuhan.

Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan,*
yang tak bergaul dengan orang durhaka atau penipu.

Banyaklah karya dan rencana-Mu bagi kami, ya Tuhan Allahku,+
dan sangat mengagumkan,*
tak ada yang menyamai Engkau.

Aku mau menyebutkan dan mengisahkan semuanya,*
tetapi jumlahnya terlalu banyak.

Kurban dan persembahan tidak Kauinginkan,*
tetapi Engkau telah membuka telingaku bagi suara-Mu.

Kurban bakar dan kurban pelunas tidak Kautuntut,*
maka aku berkata kepada-Mu:

“Sesuai dengan firman-Mu aku datang,+
untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku,*
kesukaanku ialah hukum-Mu yang terukir dalam hatiku”.

Ant.2: Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Bapa.

Ant.3: Sekalipun aku miskin dan malang, namun Tuhan memperhatikan daku.

Mazmur 39 (40),2-14.17-18 – II

Di tengah himpunan umat aku mengabarkan kesetiaan-Mu,*
tidak kututup bibirku, Tuhan, Engkau tahu.

Kesetiaan-Mu tidak kusembunyikan dalam hatiku,*
tetapi kebenaran dan pertolongan-Mu kuwartakan.

Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan,*
di tengah himpunan umat.

Engkau Tuhan, janganlah menutup kerahiman-Mu terhadapku,*
semoga kasih dan kesetiaan-Mu selalu menyertai aku.

Sebab malapetaka mengepung aku, tak terbilang banyaknya,*
dosaku mengejar aku, tak terhitung jumlahnya.

Lebih besarlah jumlahnya dari pada rambut kepalaku,*
sehingga aku putus harapan.

Berkenanlah, ya Tuhan, melepaskan daku,*
Tuhan, bersegeralah menolong aku.

Hendaknya bergembira dan bersukaria,*
semua yang mencari Engkau,

hendaknya semua yang merindukan pertolongan-Mu,*
berseru: “Agunglah Tuhan”.

Sekalipun aku miskin dan malang,*
namun Tuhan memperhatikan daku.

Engkaulah penolong dan pembebasku,*
Allahku, jangan berlambat.

Ant.3: Sekalipun aku miskin dan malang, namun Tuhan memperhatikan daku.

Bacaan singkat (Yer 32,40)

Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan umat-Ku: Aku tidak akan berhenti berbuat baik terhadap mereka. Aku akan menanamkan perasaan takwa dalam hati mereka, sehingga mereka tidak lagi menjauhi Aku.

P: Semua bangsa akan menjunjung tinggi nama-Mu, ya Tuhan.
U: Dan semua raja akan mengakui kemuliaan-Mu.

Doa Penutup

Allah, Engkaulah Tuhan panenan dan pemelihara kebun anggur, Engkau membagikan tugas dan memberi balas jasa. Semoga kami bekerja keras sepanjang hari dan tidak bersungut-sungut melawan keputusan-Mu. Demi Kristus, pengantara kami.
Amin.