BREVIR

SENIN IV SORE

Madah

Pencipta bintang mulia
Cahaya kami semua
Kristus penebus Ilahi
Kabulkanlah doa kami.

Hati-Mu sungguh berduka
Karna umat-Mu berdosa
Syukurlah Engkau berkenan
Melimpahkan pengampunan.

Pada kepenuhan masa
Engkau jadi manusia
Lahir dari bunda murni
Sahaja dan rendah hati.

Dipuja dan dipujilah
Bapa dan Putera Allah
Bersama Roh Maha Mulia
Selalu senantiasa. Amin.

Ant.1: Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya.

Mazmur 135 (136) – I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang mebuat penerang yang besar,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Matahari untuk menguasai siang,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Ant.1: Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya.

Ant.2: Karya-Mu sungguh agung dan mengagumkan, ya Tuhan, Allah Yang Mahakuasa.

Mazmur 135 (136) – II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umat-Nya melintasi padang gurun,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Sihon, raja bangsa Amori,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Dan Og, raja negeri Basan,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Menjadi milik pusaka Israel, hamba-Nya,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Allah di surga,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Ant.2: Karya-Mu sungguh agung dan mengagumkan, ya Tuhan, Allah Yang Mahakuasa.

Ant.3: Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia,+
yang dianugerahkan-Nya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ant.3: Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Bacaan Singkat (Flp 3,20b-21)

Kita menantikan Yesus Kristus, penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Sebab Ia berkuasa menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya.

Lagu Singkat

P: Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.
U: Datanglah.
P: Tunjukkanlah seri wajah-Mu, maka selamatlah kami.
U: Ya Tuhan.
P: Kemuliaan.
U: Datanglah.

Ant. Kidung: Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant. Kidung: Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.

Doa Permohonan

Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita. Marilah kita dengan rendah hati memohon kepada-Nya:
Datanglah dan selamatkanlah kami.
P: Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia,* datanglah segera dan selamatkan kami.
P: Engkau telah datang di dunia,* lepasakanlah kami dari dosa dunia ini.
P: Engkau berasal dari Bapa,* ajarkanlah kepada kami jalan keselamatan menuju Bapa.
P: Engkau di kandung dari Roh kudus,* baharuilah semangat kami dengan sabda-Mu dalam Roh kudus.
P: Engkau menjadi manusia dalam kandungan perawan Maria, * bebaskanlah kami dari kelemahan manusia.
P: Ingatlah, ya Tuhan, akan semua orang yang pernah hidup sejak awal dunia,* dan yang berharap kepada-Mu.

Bapa Kami

Doa Penutup

Tuhan, Allah kami, bantulah kami merindukan kedatangan Kristus Putera-Mu. Bila Ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapati-Nya berjaga dalam doa sambil memuji-Nya dengan gembira. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjanga segala masa.
Amin.