BREVIR

SENIN IV SORE

Madah

Allah pencipta semesta
Yang mengatur segalanya
Siang Kauhiasi terang
Malam Kaujadikan tenang.

S’moga istirahat kami
Membuat kuat kembali
Jiwa raga yang tertekan
Oleh beban pekerjaan.

Hari mengayunkan langkah
Malam mendekatlah sudah
Kami menyanyikan lagu
Untuk bersyukur pada-Mu.

Kabulkanlah doa kami
Ya Bapa yang baik hati
Bersama Putra dan Roh-Mu
Sekarang serta selalu. Amin.

Ant.1: Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya.

Mazmur 135 (136) – I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang mebuat penerang yang besar,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Matahari untuk menguasai siang,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Ant.1: Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya.

Ant.2: Karya-Mu sungguh agung dan mengagumkan, ya Tuhan, Allah Yang Maha Kuasa.

Mazmur 135 (136) – II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umat-Nya melintasi padang gurun,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Sihon, raja bangsa Amori,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Dan Og, raja negeri Basan,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Menjadi milik pusaka Israel, hamba-Nya,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Bersyukurlah kepada Allah di surga,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Ant.2: Karya-Mu sungguh agung dan mengagumkan, ya Tuhan, Allah Yang Mahakuasa.

Ant.3: Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita Kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia,+
yang dianugerahkan-Nya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ant.3: Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Bacaan Singkat (1Tes 3,12-13)

Semoga Tuhan mengembangkan kamu dalam cinta kasih yang melimpah kepada sesama umat dan kepada semua orang, seperti kamipun mengasihi kamu. Hendaknya Tuhan menguatkan hatimu, supaya kamu Kudus dan tak bernoda di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu Tuhan Yesus datang bersama semua orang Kudus-Nya.

Lagu Singkat

P: Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepada-Mu.
U: Semoga.
P: Seperti asap dupa membubung ke hadirat-Mu.
U: Tertuju kepada-Mu.
P: Kemuliaan.
U: Semoga.

Ant. Kidung: Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
Kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant. Kidung: Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.

Doa Permohonan

Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada-Nya. Marilah kita menghadap Dia dengan rendah hati dan berdoa:
U: Allah kami, kabulkanlah doa kami.
P: Kristus Tuhan, cahaya dunia, sinarilah umat-Mu dengan terang cahaya-Mu,* agar kami mewartakan kepada semua bangsa rahasia agung iman kami.
P: Peliharalah semua imam dan para pelayan umat-Mu,* supaya dalam mewartakan Injil kepada orang lain, mereka sendiri mengabdi Engkau dengan setia.
P: Dengan darah-Mu Engkau telah mendamaikan dunia,* maka singkirkanlah segala percekcokan dan hentikanlah peperangan.
P: Bantulah para suami isteri dengan kelimpahan rahmat-Mu,* supaya mereka menampakkan hubungan mesra antara Engkau dan Gereja.
P: Ampunilah dosa semua orag yang telah meninggal,* dan hiburlah mereka dalam belaskasihan-Mu bersama para Kudus.

Bapa Kami

Doa Penutup

Tuhan Yesus, tinggallah kiranya bersama kami, karena hari sudah hampir malam. Sertailah kami di jalan, kobarkanlah hati kami dan bangkitkanlah pengharapan kami. Semoga kami mengenal Engkau dalam sabda Kitab suci dan dalam perjamuan ekaristi bersama saudara-saudara kami. Sebab Engkaulah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa…