HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN SORE II

Ant.1: Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.

Mazmur 134 (135) – I

Pujilah nama Tuhan,*
pujilah karya Tuhan.

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*
di pelataran rumah Allah kita.

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*
bermazmurlah bagi nama-Nya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diri-Nya,*
dan Israel sebagai milik pusaka-Nya

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*
bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendaki-Nya,*
di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,+
memanahkan kilat yang menyertai hujan,*
menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*
baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*
melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar,*
dan membunuh raja-raja yang kuat.

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*
dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*
sebagai milik pusaka kepada Israel, umat-Nya.

Ant.1: Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.

Ant.2: Tuhan Allah kita sungguh agung melebihi segala dewata.

Mazmur 134 (135) – II

Ya Tuhan, nama-Mu kekal abadi,*
ya Tuhan, gelar-Mu berlaku turun-temurun

Sebab Tuhan membela hak umat-Nya,*
dan menaruh kasih sayang kepada para hamba-Nya.

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*
buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*
mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*
juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*
dan juga semua yang percaya pada mereka.

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*
hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*
hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*
Tuhan yang diam di Yerusalem!

Ant.2: Tuhan Allah kita sungguh agung melebihi segala dewata.

Ant.3: Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerahkan persembahan kepada Kristus, raja agung.

Kidung 1Tim 3,16

Pujilah Tuhan,*
hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia,*
dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,*
hai semua Bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat,*
dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan,*
hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia,*
dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,*
hai semua bangsa!.

Ant.3: Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerahkan persembahan kepada Kristus, raja agung.

Bacaan Singkat (Tit 3:4-5)

Kerahiman dan cinta kasih Allah, penyelamat kita, telah tampak, maka kita diselamatkan oleh-Nya. Itu tidak disebabkan oleh perbuatan baik yang kita lakukan; sekali-kali tidak. Allah menyelamatkan kita. Sebab Ia berbelaskasihan. Maka kita diberi-Nya hidup baru dengan air baptisan dan Roh kudus, yang membaharui kita.

Lagu Singkat

P: Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati.
U: Dalam.
P: Semua bangsa meluhurkan Dia.
U: Segala.
P: Kemuliaan.
U: Dalam.

Ant.Kidung: Hari ini kita merayakan tiga peristiwa suci. Hari ini para sarjana dibimbing ke palungan. Hari ini air diubah menjadi anggur pada pesta perkawinan. Hari ini Kristus berkenan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan untuk menyelamatkan kita, Alleluya.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Hari ini kita merayakan tiga peristiwa suci. Hari ini para sarjana dibimbing ke palungan. Hari ini air diubah menjadi anggur pada pesta perkawinan. Hari ini Kristus berkenan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan untuk menyelamatkan kita, Alleluya.

Doa Permohonan

Hari ini para sarjana menyembah penyelamat kita. Marilah kitapun menghormati Dia dengan gembira hati dan berdoa:
U: Selamatkanlah kami yang papa ini, ya Tuhan.
P: Raja para bangsa, Engkau memanggil para sarjana untuk menyembah Engkau atas nama bangsa-bangsa,* kurniakanlah semangat bakti dan pengabdian kepada kami.
P: Raja mahamulia, Engkau memerintah umat-Mu dengan adil,* limpahkanlah damai sejahtera kepada umat manusia.
P: Raja abadi, Engkau berkuasa sepanjang masa,* resapkanlah sabda-Mu ke dalam hati kami.
P: Raja adil, Engkau membebaskan si miskin yang tidak mempunyai penolong,* bermurah hatilah terhadap orang yang papa dan melarat.
P: Tuhan, nama-Mu terpuji sepanjang masa,* sempurnakanlah karya keselamatan-Mu dalam arwah saudara-saudara kami.

Bapa kami

Doa Penutup

Bapa surgawi, hari ini Engkau menampakkan Putera-Mu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kamipun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa.
Amin.

Ibdat Harian