BREVIR

SENIN II SORE

Madah

Sarjana yang tulus hati
Sesudah susah mencari
Menemukan anak suci
Yesus penebus ilahi.

Tatkala di sungai Yordan
Yesus minta pembaptisan
Terdengar suara Bapa
Yang memperkenalkan Putra.

Dalam pesta pernikahan
Tugas Yesus dilambangkan
Mengubah dunia lama
Agar baru semuanya.

Mulialah Engkau ya Tuhan
Pada hari penampakan
Serta Bapa dan Roh Suci
Mulialah kekal abadi.
Amin.

Ant.1: Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.

Mazmur 44 (45) I

Hatiku meluapkan kata-kata indah,+
aku mempersembahkan laguku kepada raja,*
lidahku bagaikan gerak pena juru tulis.

Tereloklah baginda di antara manusia,+
tampanlah wajah baginda,*
terberkati oleh Allah selama-lamanya.

Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan,*
itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda.

Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah,*
dan lakukanlah perbuatan yang gagah.

Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda,*
bangsa-bangsa rebah dan takluk.

Takhta baginda bertahan selama-lamanya,*
tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur.

Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman,*
sebab itu baginda diurapi oleh Allah.

Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja,*
Pakaian kebesaran baginda harum mewangi.

Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri,*
menggembirakan hati baginda.

Para puteri raja-raja berarak-arak menghadap baginda,*
permaisuri berdiri di samping baginda, berhiaskan emas.

Ant.1: Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.

Ant.2: Pengantin datang, songsonglah dia!

Mazmur 44 (45) II

Dengarkanlah, hai puteri, perhatikanlah dengan baik,*
lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu.

Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu,*
sujudlah kepadanya, sebab dialah tuanmu.

Puteri kota Tirus datang dengan persembahan,*
para bangsawan mengharapkan kerelaamu.

Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata,*
pakaiannya bersulamkan emas.

Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja,*
para puteri raja-raja mengiringinya.

Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk,*
masuklah mereka ke dalam istana raja.

Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan,*
baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi.

Semoga aku memasyhurkan nama baginda turun-temurun,*
maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya.

Ant.2: Pengantin datang, songsonglah dia!

Ant.3: Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia,+
yang dianugerahkan-Nya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ant.3: Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Bacaan Singkat (Lh. 2 Ptr 1,3-4)

Dengan kuasa Ilahi, Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang perlu untuk hidup saleh. Sebab Ia memperkenalkan Allah yang telah memanggil kita dengan kemuliaan dan kekuasaan-Nya. Maka Kristus menganugerahkan kepada kita kurnia agung dan luhur yang telah dijanjikan. Dengan demikian kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita menjauhi pengaruh hawa nafsu yang membinasakan.

Lagu Singkat

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, Alleluya.
U: Sabda…
P: Dan tinggal di antara kita.
U: Alleluya…
P: Kemuliaan…
U: Sabda…

Mulai Hari Raya Penampakan Tuhan:

P: Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati.
U: Dalam…
P: Semua bangsa meluhurkan Dia.
U: Segala…
P: Kemuliaan…
U: Dalam…

Ant. Kidung: Alangkah gembira hati para sarjana melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan mempersembahkan kepada Tuhan emas, dupa dan wangi-wangian.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
diceraiberaikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant. Kidung: Alangkah gembira hati para sarjana melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan mempersembahkan kepada Tuhan emas, dupa dan wangi-wangian.

Doa Permohonan

Kristus telah mengunjungi kita untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut. Marilah kita memuji dan berkata:
U: Kristus, fajar cemerlang, terangilah kami.
P: Kristus, Tuhan kami, dengan kedatangan-Mu Engkau melahirkan tubuh-Mu, yakni Gereja,* semoga umat-Mu tetap tumbuh dan berkembang dalam cinta kasih.
P: Engkau menatang langit dan bumi dalam genggaman-Mu,* semoga bangsa-bangsa dan para penguasa mengakui Engkau sebagai raja seluruh dunia.
P: Dalam penjelmaan-Mu, Engkau menjadi imam abadi dan pengantara kami,* semoga para imam sanggup menyampaikan keselamatan-Mu kepada semua insan.
P: Putera Allah, dalam rahim perawan Maria Engkau mengikat diri kepada umat manusia,* berkatilah para perawan suci yang telah mengikat diri kepada-Mu.
P: Engkau telah menjadi manusia lemah dan menghancurkan kematian dengan wafat-Mu,* pindahkanlah nyawa setiap orang dari kematian kepada kehidupan kekal.

Bapa Kami

Doa Penutup

Bapa surgawi, hari ini Engkau menampakkan Putera-Mu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kamipun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa.
Amin.