BREVIR

JUMAT IV SORE

Madah

Sarjana yang tulus hati
Sesudah susah mencari
Menemukan anak suci
Yesus penebus ilahi.

Tatkala di sungai Yordan
Yesus minta pembaptisan
Terdengar suara Bapa
Yang memperkenalkan Putra.

Dalam pesta pernikahan
Tugas Yesus dilambangkan
Mengubah dunia lama
Agar baru semuanya.

Mulialah Engkau ya Tuhan
Pada hari penampakan
Serta Bapa dan Roh Suci
Mulialah kekal abadi.
Amin.

Ant.1: Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaan-Mu.

Mazmur 144 (145) – I

Aku mengagungkan Dikau, ya Allah, rajaku,*
aku memuliakan nama-Mu selama-lamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,*
dan memuji nama-Mu selama-lamanya.

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,*
keagungan-Nya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karya-Mu,*
dan mewartakan kejayaan-Mu.

Semarak dan mulialah nama-Mu,*
kemegahan-Mu akan kukidungkan.

Karya-Mu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,*
dan keagungan-Mu akan kumaklumkan.

Kebaikan-Mu yang tak terperikan akan kukenangkan,*
dan keadilan-Mu akan kuumumkan.

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*
lambat akan murka dan besar kasih setia-Nya.

Tuhan baik terhadap semua orang,*
penuh kasih setia terhadap segala ciptaan-Nya.

Ya Tuhan, semoga segala karya-Mu bersyukur kepada-Mu,*
dan semua kekasih-Mu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaa-Mu yang mulia,*
dan mewartakan keperkasaan-Mu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia,*
dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia.

Kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya,*
dan pemerintahan-Mu turun-temurun.

Ant.1: Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaan-Mu.

Ant.2: Semua orang memandang kepada-Mu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepada-Mu.

Mazmur 144 (145) – II

Tuhan setia dalam semua sabda-Nya,*
penuh kasih dalam segala karya-Nya.

Tuhan menopang semua orang yang jatuh,*
dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Semua orang memandang kepada-Mu penuh harapan,*
Engkau memberi mereka makan pada waktunya.

Engkau membuka tangan-Mu,*
dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup.

Tuhan adil dalam segala tindakan-Nya,*
penuh kasih setia dalam segala karya-Nya.

Tuhan dekat pada orang yang berseru kepada-Nya,*
yang berseru kepada-Nya dengan tulus hati.

Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa,*
Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.

Tuhan memelihara semua orang yang mengasihi-Nya,*
tetapi yang berbuat jahat dibinasakan-Nya.

Semoga aku mewartakan pujian Tuhan,*
dan segala makhluk memuliakan nama-Nya selama-lamanya.

Ant.2: Semua orang memandang kepada-Mu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepada-Mu.

Ant.3: Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya raja segala bangsa.

Why 15: 3-4

Agung dan mengagumkan segala karya-Mu,*
ya Tuhan Allah Yang Maha kuasa

Adil dan benar segala tindakan-Mu,*
ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*
dan tidak memuliakan nama-Mu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,+
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu,*
sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu.

Ant.3: Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya raja segala bangsa.

Bacaan Singkat (Rom 8: 3-4)

Allah telah mengutus Putera-Nya sendiri menjadi manusia lemah, serupa dengan manusia yang dikuasai dosa. Dan karena dosa itu, Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam manusia lama, agar kebenaran hukum dipenuhi dalam diri kita. Sebab kita tidak bertindak sebagai manusia yang dikuasai oleh dosa, melainkan sebagai manusia yang dikuasai Roh.

Lagu Singkat

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, Alleluya.
U: Sabda…
P: Dan tinggal di antara kita.
U: Alleluya…
P: Kemuliaan…
U: Sabda…

Mulai Hari Raya Penampakan Tuhan:

P: Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati.
U: Dalam…
P: Semua bangsa meluhurkan Dia.
U: Segala…
P: Kemuliaan…
U: Dalam…

Ant.Kidung: Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayang-Mu, menurut janji-Mu kepada leluhur kami.

KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
diceraiberaikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayang-Mu, menurut janji-Mu kepada leluhur kami.

Doa Permohonan

Allah Bapa telah mengutus Kristus sebagai cahaya para bangsa. Marilah kita berdoa kepada-Nya dan berkata:
U: Bapa kami, dengarkanlah kami.
P: Luaskanlah Gereja-Mu,* agar kemuliaan Putera-Mu semakin dinyatakan kepada semua orang.
P: Bapa abadi, Engkau telah menghantar banyak orang bijaksana kepada Putera-Mu,* naytakanlah Dia pada semua orang yang mencari kebenaran.
P: Panggilah para bangsa masuk ke dalam cahaya-Mu yang mulia,* agar kami demi nama Yesus setiap lutut bertekuk.
P: Utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenan-Mu,* agar Injil diwartakan kepada kaum miskin, dan pengampunan-Mu dimaklumkan.
P: Anugerahkanlah penebusan yang sempurna kepada semua orang yang telah meninggal,* agar mereka bergembira atas kemenangan yang diperoleh Kristus Putera-Mu

Bapa Kami

Doa Penutup

Allah Yang Maha Kuasa,
Kristus telah datang sebagai cahaya untuk menebus manusia.
Semoga cahaya-Mu itu senantiasa bersinar dalam hati kami.
Sebab Dialah Putera-Mu dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
sepanjang segala masa.
Amin.