Paskah Ketujuh

Hari Minggu Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore 1″ link=”https://doakatolik.id/paskah7-1-sore1″ target=”_self” prestyle=”green” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-1-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-1-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore 2″ link=”https://doakatolik.id/paskah7-1-sore2/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]

Hari Senin Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-2-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-2-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/paskah7-2-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Selasa Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-3-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-3-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/paskah7-3-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Rabu Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-4-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-4-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/paskah7-4-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Kamis Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-5-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-5-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/paskah7-5-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Jumat Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-6-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-6-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/paskah7-6-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Sabtu Paskah VII
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/paskah7-7-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/paskah7-7-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Ratu Surga”  link=”https://doakatolik.id/ratu-surga/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”black” bgcolor=#d9d9d9 ]

Kembali ke Menu Awal
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Masa Paskah”  link=”https://doakatolik.id/masa-paskah/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”black” bgcolor=#ff0000 ][epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Beranda” link=”https://doakatolik.id/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”” bgcolor=#663300 ]

Ibdat Harian