KAMIS II SIANG

Madah

Kita bersama memuji
Tuhan Allah Mahasuci
Yang mengurniakan rahmat
Kepada seluruh umat.

Kita menyatakan hormat
Pada Tuhan penyelamat
Sambil sujud mohon berkat
Agar tabah lagi kuat.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Yang memperoleh Roh Suci
Pembaru muka bumi.
Amin.

Ant.1: Hukum-Mu sangat berharga melebihi ribuan keping perak dan emas, Alleluya.

Mazmur 118 (119):65-72

Engkau telah berbuat baik terhadap hamba-Mu,*
sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan.

Maka ajarkanlah kebijaksanaan dan pengertian kepadaku,*
sebab aku berharap akan perintah-Mu.

Sebelum aku disiksa, aku tersesat,*
tetapi sekarang aku berpegang pada aturan-Mu.

Engkau baik, dan baiklah karya-Mu,*
ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku.

Orang sombong memfitnah aku,*
tetapi aku dengan segenap hati berpegang pada titah-Mu.

Hati mereka tegar dan tanpa perasaan,*
tetapi kesukaanku ialah hukum-Mu.

Baiklah bagiku, bila aku disiksa,*
dengan demikian aku belajar meMahami ketetapan-Mu.

Hukum dari mulut-Mu sangat berharga bagiku,*
melebihi ribuan keping perak dan emas.

Ant.1: Hukum-Mu sangat berharga melebihi ribuan keping perak dan emas, Alleluya.

Ant.2: Pada Allah aku percaya dan tidak takut, apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Alleluya.

Mazmur 55 (56):2-7b,9-14

Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku,*
selalu mereka memerangi dan menindas aku.

Seteruku selalu menganiaya aku,*
mereka menyerbu aku dengan hebat.

Waktu aku ketakutan,*
aku percaya pada-Mu, ya Allah Mahatinggi.

Pada Allah yang firman-Nya kupuji,+
pada Allah aku percaya dan tidak takut,*
apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku?

Sepanjang hari mereka memutarbalikkan perkataanku,*
dan bertekad mencelakakan daku.

Bersama-sama mereka mengintip, ingin mencabut nyawaku,*
mereka mengamat-amati segala langkahku.

Hidupku penuh sengsara, Engkau kan tahu,+
segala air mataku Kauingat senantiasa,*
semuanya itu Kauperhatikan.

Maka musuh akan mundur, bila aku berseru,*
aku yakin, Allah di pihakku.

Pada Allah yang firman-Nya kupuji,+
pada Allah aku percaya dan tidak takut,*
apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku?

Janjiku kepada-Mu, ya Allah, akan kutepati,*
dengan mempersembahkan kurban pujian.

Sebab Engkau meluputkan daku dari maut,*
dan menjaga jangan sampai aku tersandung.

Maka aku terus hidup di hadapan hadirat Allah,*
dalam cahaya yang menerangi orang hidup.

Ant.2: Pada Allah aku percaya dan tidak takut, apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Alleluya.

Ant.3: Besarlah kasih-Mu, ya Tuhan, setinggi langit, Alleluya.

Mazmur 56 (57)

Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku,*
kepada-Mulah aku berlindung.

Dalam naungan sayap-Mu aku berlindung,*
sampai malapetaka berlalu.

Aku berseru kepada Allah Yang Mahatinggi,*
kepada Allah yang menjamin hidupku.

Semoga dari surga Ia menyelamatkan daku,+
dan mengusir mereka yang menganiaya aku;*
semoga Allah mencurahkan kasih setia-Nya.

Aku berbaring seolah-olah di tengah kawanan singa,*
yang suka menerkam orang.

Giginya bagaikan tombak dan panah,*
lidahnya laksana pedang terasah.

Nyatakanlah kemegahan-Mu di langit, ya Allah,*
dan sinarilah bumi dengan kemuliaan-Mu.

Musuh memasang jaring terhadap langkahku,*
tetapi aku meloloskan diri.

Mereka menggali lubang di muka kakiku,*
tetapi mereka sendiri terperosok di dalamnya.

Hatiku siap sedia, ya Allah,*
untuk bernyanyi dan melagukan mazmur.

Bangunlah, hai jiwaku, kumandangkanlah bunyimu, hai kecapi,*
menyingsinglah, hai fajar.

Ya Tuhan, aku hendak memuji-Mu di tengah segala bangsa,*
di tengah segala bangsa aku bermazmur bagi-Mu.

Sebab besarlah kasih-Mu, setinggi langit,*
dan kesetiaan-Mu menjangkau awan.

Nyatakanlah kemegahan-Mu di langit, ya Allah,*
dan sinarilah bumi dengan kemuliaan-Mu.

Ant.3: Besarlah kasih-Mu, ya Tuhan, setinggi langit, Alleluya.

Bacaan singkat (Tit 3:5b-7)

Allah menyelamatkan kita sebab Ia berbelaskasihan. Maka kita diberi-Nya hidup baru dengan air baptis dan Roh Kudus, yang membaharui kita. Roh Kudus dilimpahkan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, penyelamat kita. Oleh rahmat Kristus hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kita menerima warisan kehidupan kekal, sesuai dengan harapan kita.

P: Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus, Alleluya.
U: Sudah dipersatukan dengan Kristus, Alleluya.

Doa Penutup

Allah Yang Kekal dan Kuasa, padamu tidak ada yang gelap, tidak ada yang tersembunyi.
Maka sinarilah kami dengan terang cahaya-Mu, supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu dengan rela dan setia.
Demi Kristus, pengantara kami. Amin.

[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Paskah Kedua” link=”https://doakatolik.id/paskah-kedua/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”black” bgcolor=#ff0000 ]

[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Beranda” link=”https://doakatolik.id/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”” bgcolor=#663300 ]

Ibdat Harian