KAMIS PUTIH SORE

Ibadat sore tidak perlu didoakan bila hadir pada misa sore.

Madah

Oh kenangan suci tak terlupakan
Yang memperingati wafatnya Tuhan
Santapan surgawi yang menguatkan
Serta menghidupi umat beriman.

Tuhan Yesus Kristus Putra ilahi
Kau sudah diutus kepada kami
Supaya menghapus dosa insani
Menjadi penebus hidup abadi.

Tunjukkan wajah-Mu kepada kami
Ya Tuhan Yesusku yang kucintai
Kami ingin selalu bersatu hati
Bersama Bapa-Mu dalam Roh Suci.
Amin.

Antifon 1
Kristus, yang pertama dari antara orang mati dan penguasa atas para raja, telah menganugerahi kita martabat raja di hadapan Allah dan Bapa-Nya.

Mazmur 71 (72)

Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja,*
dan anugerahkanlah keadilan-Mu kepadanya.

Semoga ia memerintah umat-Mu sesuai dengan hukum,*
dan para hamba-Mu yang miskin dengan adil.

Hendaknya gunung-gunungpun menghasilkan kemakmuran umat,*
dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*
menolong kaum miskin dan menghancurkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*
turun-temurun selama bulan beredar.

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*
bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya,*
dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*
dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

Para penguasa akan berlutut di depannya,*
dan musuh-musuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh,+
akan datang membawa persembahan,*
raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*
dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

Antifon 1
Kristus, yang pertama dari antara orang mati dan penguasa atas para raja, telah menganugerahi kita martabat raja di hadapan Allah dan Bapa-Nya.

Antifon 2
Tuhan membebaskan orang miskin yang berseru, Ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Mazmur (lanjutan)

Ya Allah, raja-Mu membebaskan orang miskin yang berseru,*
ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan miskin,*
dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*
sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*
semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*
semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

Semoga ia hidup selama-lamanya,*
dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya,*
dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*
hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah nama-Nya yang mulia selama-lamanya,*
seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.

Antifon 2
Tuhan membebaskan orang miskin yang berseru, Ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Antifon 3
Para suci merebut kemenangan berkat darah Anak Domba dan berkat sabda kesaksian-Nya.

Why 11 : 17–18, 12 : 10–12

Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan,*
Allah Yang Mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar,*
dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,+
maka tibalah kemurkaan-Mu,*
tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu,+
yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,*
baik kecil maupun besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,+
kekuatan dan pemerintahan Allah kita,*
telah tiba kekuasaan raja yang diurapi-Nya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*
yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anak Domba,*
dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*
oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Antifon 3
Para suci merebut kemenangan berkat darah Anak Domba dan berkat sabda kesaksian-Nya.

Bacaan Singkat (Ibr 13 : 12–15)

Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.
Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan-Nya.
Sebab di sini kita tidak mempunyai kota kediaman yang tetap, melainkan mencari yang akan datang.
Maka hendaklah kita dengan pengantaraan Yesus mempersembahkan kurban pujian kepada Allah, yakni doa yang memuliakan nama Tuhan.

Lagu Singkat diucapkan bersama:
Antifon
Kristus taat untuk kita sampai wafat.

Antifon Kidung
Tatkala mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya.

Kidung Maria (Luk 1: 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Tatkala mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya.

Doa Permohonan

Penyelamat umat manusia telah menghancurkan kematian dengan wafat-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya.
Marilah kita menyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darah-Mu.
P: Ya Penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,*
agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.
P: Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,*
sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.
P: Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,*
sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.
P: Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,*
berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.
P: Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,*
dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

Bapa Kami
[Rumusan Misale Romanum (Mat 6:9-13)]

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Amin).

Doa Penutup

Allah penyelamat kami Yang Mahaluhur,
Engkau telah menghendaki Kristus sebagai imam agung abadi untuk memuliakan Dikau dan menyelamatkan umat manusia.
Dengan menumpahkan darah-Nya, Kristus telah menghimpunkan suatu bangsa bagi-Mu.
Semoga kami merayakan peringatan-Nya dengan iman teguh dan menerima daya kekuatan wafat dan kebangkitan-Nya.
Sebab Dialah Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …

Ibdat Harian