BREVIR

PERAWAN SORE

Madah

Yesus mahkota perawan
Yang dikandung bunda Tuhan
Prawan tunggal yang berputra
Dengarkanlah doa hamba.

Di tengah taman berbunga
Teriring paduan dara
Sebagai Pengantin mulia
Yang mengganjar mempelai-Nya.

Kemanapun Engkau pergi
Para prawan mengikuti
Merdu melambungkan lagu
Bermadah-madah selalu.

Dipuji dimuliakanlah
Bapa dan Putera Allah
Serta Roh penghibur umat
Sepanjang segala abad.
Amin.

Pendarasan Mazmur dari lingkaran empat pekan

Bacaan Singkat (1Kor 7 : 32, 34)

Seorang yang tidak beristeri memusatkan perhatian pada perkara-perkara Tuhan, bagaimana ia dapat menyenangkan Tuhan.
Wanita yang tidak bersuami atau seorang perawan memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, supaya kudus tubuh dan jiwanya.

Lagu Singkat

P: Para perawan dihantar kepada raja,* Penuh kegembiraan.
U: Para…
P: Mereka dihantar ke bait Allah.
U: Penuh kegembiraan.
P: Kemuliaan…
U: Para…

Antifon Kidung
Datanglah, mempelai Kristus, terimalah mahkota abadi yang disediakan Tuhan bagimu.

Perawan martir:
Perawan dan martir ini dimahkotai dengan kemuliaan. Ia mempertaruhkan nyawa karena mencintai Kristus.

Beberapa perawan:
Para perawan ini mencari Tuhan dan bergembira di hadirat Allah kita.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Datanglah, mempelai Kristus, terimalah mahkota abadi yang disediakan Tuhan bagimu.

Perawan martir:
Perawan dan martir ini dimahkotai dengan kemuliaan. Ia mempertaruhkan nyawa karena mencintai Kristus.

Beberapa perawan:
Para perawan ini mencari Tuhan dan bergembira di hadirat Allah kita.

Doa Permohonan

Kristus berkenan pada para hamba-Nya yang hidup sebagai perawan demi kerajaan surga. Maka dengan hati gembira kita memanjatkan doa kepada Kristus:

U: Yesus, raja para perawan, dengarkanlah kami.

P: Kristus, Engkau memilih Gereja sebagai mempelai-Mu yang tercinta,* berikanlah kemurnian dan kesucian kepada Gereja.

P: Kristus, Engkau disambut oleh para perawan suci dengan pelita yangbernyala,* semoga pelita iman kami tetap bernyala.

P: Tuhan, Gereja senantiasa berusaha untuk tetap setia pada-Mu,* berikanlah iman yang kuat dan murni kepada segenap umat kristen.

P: Engkau telah menggembirakan umat-Mu pada pesta perawan Santa…* semoga kami senantiasa bergembira berkat doanya.

P: Engkau telah menerima para perawan suci masuk dalam perjamuan nikah di surga,* terimalah juga arwah-arwah orang beriman dalam perjamuan surgawi.

Bapa Kami

Doa Penutup

Ya Allah, Engkau berjanji akan tinggal dalam hati yang murni. Semoga berkat bantuan Santa… hati kami dimurnikan rahmat-Mu,
sehingga Engkau sudi tinggal di dalamnya. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Kabulkanlah, ya Tuhan, doa kami, hamba-Mu, yang penuh bakti mengenangkan kebajikan Santa…
Semoga kami terus berkembang dan tinggal dalam cinta-Mu sampai akhir.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Untuk beberapa perawan:
Limpahkanlah, ya Tuhan, kemurahan-Mu atas kami. Dengan gembira hati kami merayakan pesta Santa… dan…
Maka izinkanlah kami bersatu dengan mereka dalam keluarga-Mu di surga.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…