BREVIR

KAMIS II SORE

Madah

Yesus Engkau menganjurkan
Supaya kami bertahan
Dalam pantang dan puasa
Agar slamat sejahtera.

Dampingilah para umat
Yang kini ingin bertobat
Ampunilah dosa kami
Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami
Di masa prapaska ini
Agar pantas merayakan
Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal Mahasuci
Trimalah pujian kami
Yang kami lambungkan ini
Dengan ikhlas penuh bakti.
Amin.

Antifon 1
Engkau-Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatan-Ku sampai ke ujung bumi.

Mazmur 71 (72)

Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja,*
dan anugerahkanlah keadilan-Mu kepadanya.

Semoga ia memerintah umat-Mu sesuai dengan hukum,*
dan para hamba-Mu yang miskin dengan adil.

Hendaknya gunung-gunungpun menghasilkan kemakmuran umat,*
dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*
menolong kaum miskin dan menghancurkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*
turun-temurun selama bulan beredar.

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*
bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya,*
dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*
dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

Para penguasa akan berlutut di depannya,*
dan musuh-musuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh,+
akan datang membawa persembahan,*
raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*
dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

Antifon 1
Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatan-Ku sampai ke ujung bumi.

Antifon 2
Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

Mazmur (lanjutan)

Ya Allah, raja-Mu membebaskan orang miskin yang berseru,*
ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan miskin,*
dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*
sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*
semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*
semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

Semoga ia hidup selama-lamanya,*
dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya,*
dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*
hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah nama-Nya yang mulia selama-lamanya,*
seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.

Antifon 2
Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

Antifon 3
Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

Why 11 : 17-18, 12 : 10-12

Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan,*
Allah Yang Mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar,*
dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,+
maka tibalah kemurkaan-Mu,*
tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu,+
yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,*
baik kecil maupun besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,+
kekuatan dan pemerintahan Allah kita,*
telah tiba kekuasaan raja yang diurapi-Nya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*
yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anak Domba,*
dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*
oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Antifon 3
Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

Bacaan Singkat (Yak 4 : 7-8, 10)

Tunduklah kepada Allah! Lawanlah setan, maka ia akan lari dari padamu.
Dekatilah Allah, dan Ia akan mendekati kamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa!
Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati!
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.

Lagu Singkat

P: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.
U: Dengarkanlah…
P: Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.
U: Kasihanilah aku.
P: Kemuliaan…
U: Dengarkanlah…

Antifon Kidung
Orang kaya itu minta setetes air, padahal tatkala masih hidup ia tak mau memberikan remah-remah roti kepada Lazarus.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Orang kaya itu minta setetes air, padahal tatkala masih hidup ia tak mau memberikan remah-remah roti kepada Lazarus.

Doa Permohonan

Kristus, Tuhan kita, telah memberi perintah baru untuk saling mencintai.
Marilah kita mohon dengan rendah hati:

U: Kobarkanlah api cinta kasih umat-Mu, ya Tuhan.
P: Guru yang baik, ajarilah kami mencintai Engkau dalam saudara-saudara kami,*
dan berbuat baik kepada-Mu dalam diri mereka.
P: Di salib Engkau telah memintakan ampun bagi algojo-algojo-Mu,*
semoga kami mencintai musuh-musuh kami dan berdoa bagi orang yang menganiaya kami.
P: Berkat kurnia tubuh dan darah-Mu, teguhkanlah iman, harapan dan cinta kasih kami,*
kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang bersedih hati, dan berilah pengharapan kepada yang putus asa.
P: Cahaya dunia, dengan pembasuhan Engkau membuka mata orang yang lahir buta,*
terangilah hati para calon baptis dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan.
P: Puaskanlah semua orang yang telah meninggal, dengan kebaikan-Mu yang kekal,*
dan masukkanlah kamipun kelak dalam bilangan para pilihan-Mu.

Bapa Kami
[Rumusan Misale Romanum (Mat 6:9-13)]

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Amin).

Doa Penutup

Ya Allah, Engkau memulihkan dan mencintai kesucian.
Arahkanlah hati kami kepada-Mu, supaya dengan kekuatan Roh-Mu kami teguh dalam iman dan giat dalam karya.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …