KAMIS III SORE

Madah

Yesus Engkau menganjurkan
Supaya kami bertahan
Dalam pantang dan puasa
Agar slamat sejahtera.

Dampingilah para umat
Yang kini ingin bertobat
Ampunilah dosa kami
Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami
Di masa prapaska ini
Agar pantas merayakan
Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal Mahasuci
Trimalah pujian kami
Yang kami lambungkan ini
Dengan ikhlas penuh bakti.
Amin.

Antifon 1
Umat-Mu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediaman-Mu.

Mazmur 131 (132)

Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,*
dan akan segala kemenangannya.

Ingatlah, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,*
dan berjanji kepada Allah Yakub yang mahakuat:

“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku,*
takkan berbaring di ranjangku,

takkan membiarkan mataku tertidur,*
ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap,

sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan,*
kediaman bagi Allah Yakub.

Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata,*
telah mengetahuinya di padang Ya’ar.

Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan,*
bersembah sujud di hadapan tumpuan kaki-Nya.

Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat istirahat-Mu,*
Engkau beserta tabut kekuatan-Mu.

Semoga para imam-Mu berpakaian kesucian,*
dan umat-Mu bersorak kegirangan.

Demi Daud, hamba-Mu,*
janganlah Kaupalingkan wajah-Mu dari raja yang Kauurapi.

Antifon 1
Umat-Mu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediaman-Mu.

Antifon 2
Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggal-Nya.

Mazmur (lanjutan)

Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud,*
dan tidak akan mengingkarinya:

“Seorang anak kandungkmu,*
akan-Kududukkan di atas takhtamu.

Jika para anakmu berpegang pada perjanjian-Ku,*
dan pada peraturan yang-Kuajarkan kepada mereka,

maka anak merekapun,*
akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya.”

Sebab Tuhan telah memilih Sion,*
agar menjadi tempat tinggal-Nya:

“Di sinilah peristirahatan-Ku untuk selama-lamanya,*
di sini Aku akan tinggal, karena itulah kehendak-Ku.

Orang jujur akan-Kuberkati dengan berlimpah,*
orang miskin akan-Kukenyangkan.

Para imam akan-Kukenakan pakaian kesucian,*
dan umat akan bersorak gembira.

Di sana Aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud,*
menyediakan cahaya bagi raja yang-Kuurapi.

Musuhnya akan-Kupermalukan,*
tetapi dia akan-Kumahkotai kemuliaan.”

Antifon 2
Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggal-Nya.

Antifon 3
Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepada-Nya.

Why 11 : 17-18, 12 : 10-12

Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan,*
Allah Yang Mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar,*
dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,+
maka tibalah kemurkaan-Mu,*
tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu,+
yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,*
baik kecil maupun besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,+
kekuatan dan pemerintahan Allah kita,*
telah tiba kekuasaan raja yang diurapi-Nya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*
yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anak Domba,*
dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*
oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Antifon 3
Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepada-Nya.

Bacaan Singkat (Yak 4 : 7-8, 10)

Tunduklah kepada Allah!
Lawanlah setan, maka ia akan lari dari padamu. Dekatilah Allah, dan Ia akan mendekati kamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa!
Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati!
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.

Lagu Singkat

P: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.
U: Dengarkanlah…
P: Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.
U: Kasihanilah aku.
P: Kemuliaan…
U: Dengarkanlah…

Antifon Kidung
Seorang wanita dari antara orang banyak berseru kepada Yesus:
Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui Engkau.
Tetapi Yesus berkata: Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Seorang wanita dari antara orang banyak berseru kepada Yesus:
Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui Engkau.
Tetapi Yesus berkata: Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya.

Doa Permohonan

Kristus, Tuhan kita, telah memberi perintah baru untuk saling mencintai.
Marilah kita mohon dengan rendah hati:

U: Kobarkanlah api cinta kasih umat-Mu, ya Tuhan.
P: Guru yang baik, ajarilah kami mencintai Engkau dalam saudara-saudara kami,*
dan berbuat baik kepada-Mu dalam diri mereka.
P: Di salib Engkau telah memintakan ampun bagi algojo-algojo-Mu,*
semoga kami mencintai musuh-musuh kami dan berdoa bagi orang yang menganiaya kami.
P: Berkat kurnia tubuh dan darah-Mu, teguhkanlah iman, harapan dan cinta kasih kami,*
kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang bersedih hati, dan berilah pengharapan kepada yang putus asa.
P: Cahaya dunia, dengan pembasuhan Engkau membuka mata orang yang lahir buta,*
terangilah hati para calon baptis dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan.
P: Puaskanlah semua orang yang telah meninggal, dengan kebaikan-Mu yang kekal,*
dan masukkanlah kamipun kelak dalam bilangan para pilihan-Mu.

Bapa Kami
[Rumusan Misale Romanum (Mat 6:9-13)]

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Amin).

Doa Penutup

Ya Tuhan, hari raya Paska semakin mendekat.
Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami makin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …

Ibdat Harian