BREVIR

SELASA IV SORE

Madah

Yesus Engkau menganjurkan
Supaya kami bertahan
Dalam pantang dan puasa
Agar slamat sejahtera.

Dampingilah para umat
Yang kini ingin bertobat
Ampunilah dosa kami
Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami
Di masa prapaska ini
Agar pantas merayakan
Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal Mahasuci
Trimalah pujian kami
Yang kami lambungkan ini
Dengan ikhlas penuh bakti.
Amin.

Antifon 1
Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem, biarlah tangan kananku dipotong.

Mazmur 136 (137) : 1-6

Di tepi sungai Babel kami duduk menangis,*
apabila teringat akan Sion.

Pada pohon gandarusa di tanah itu,*
kami gantungkan kecapi kami.

Di sana orang yang menawan kami,*
menyuruh kami menyanyikan lagu.

Orang yang memperbudak kami ,+
meminta lagu gembira:*
Nyanyikanlah bagi kami lagu Sion!

Bagaimana mungkin kami menyanyikan lagu Tuhan,*
di tanah asing?

Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem,*
biarlah tangan kananku dipotong.

Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku,*
sekiranya aku tidak ingat akan dikau;

sekiranya akut tidak menjujung Yerusalem,*
menjadi mahkota sukacitaku.

Antifon 1
Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem, biarlah tangan kananku dipotong.

Antifon 2
Aku bermazmur bagi-Mu di hadapan para malaikat, ya Allahku.

Mazmur 137 (138)

Ya Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati,*
aku bermazmur bagi-Mu di hadapan para malaikat.

Aku bersujud ke arah rumah-Mu yang kudus,*
dan aku memuji nama-Mu.

Karena kasih dan kesetiaan-Mu,*
Engkau mengagungkan nama dan janji-Mu, melebihi segala sesuatu.

Di kala aku berseru, Engkau mendengarkan aku,*
Engkau menambah kekuatan batinku.

Semua raja di bumi akan memuji Engkau, ya Tuhan,*
bila mereka mendengar sabda-Mu.

Mereka akan memuliakan kedaulatanTuhan:*
Betapa agunglah kemuliaan Tuhan.

Meskipun Tuhan Mahaagung, Ia memperhatikan orang hina,*
meskipun mahatinggi, Ia sudi mendengarkan daku.

Bila aku berada dalam kesesakan,*
peliharalah hidupku terhadap amarah musuh.

Ulurkanlah tangan-Mu dan selamatkan daku,*
belalah aku seumur hidupku.

Kasih setia-Mu, ya Tuhan, tetap selama-lamanya,*
karya tangan-Mu takkan gagal.

Antifon 2
Aku bermazmur bagi-Mu di hadapan para malaikat, ya Allahku.

Antifon 3
Layaklah Anak Domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Why 4 : 11, 5 : 9-12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*
Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*
dan karena kehendak-Mu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak Domba menerima gulungan kitab,*
dan membuka ketujuh meterainya

Sebab Engkau telah disembelih,+
dan dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*
dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,+
martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*
dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak Domba yang disembelih itu,+
menerima kuasa dan kekayaan,*
hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Antifon 3
Layaklah Anak Domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Bacaan Singkat (Yak 2 : 14, 17, 18b)

Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa dia beriman, tetapi tidak berbuat sesuai dengan iman?
Dapatkah imannya menyelamatkan dia? Iman yang tak diamalkan dalam perbuatan, dengan sendirinya akan mati.
Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, maka saya akan menunjukkan imanku dalam perbuatan-perbuatanku.

Lagu Singkat

P: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.
U: Dengarkanlah…
P: Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.
U: Kasihanilah aku.
P: Kemuliaan…
U: Dengarkanlah…

Antifon Kidung
Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu.

Doa Permohonan

Kristus telah mengajak kita supaya waspada dan bertekun dalam doa untuk melawan segala godaan.
Marilah kita bertekun memohon:

U: Bantulah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
P: Kristus Yesus, Engkau telah berjanji akan mendampingi orang yang berkumpul dalam doa demi nama-Mu,*
Perkenankanlah kami selalu berdoa kepada Bapa bersama Engkau dalam Roh kudus.
P: Pengantin surgawi, jauhkanlah segala noda dari Gereja-Mu yang tercinta,*
agar ia tetap berjalan dalam pengharapan dan kekuatan Roh kudus.
P: Pencinta umat manusia, bangkitkanlah dalam diri kami perhatian akan sesama manusia, sesuai dengan perintah-Mu,*
agar cahaya keselamatan-Mu semakin terang bersinar bagi setiap orang.
P: Raja damai, teguhkanlah damai-Mu di dunia ini,*
agar di mana-mana terasa kehadiran-Mu yang menyelamatkan.
P: Tunjukkanlah jalan kebahagiaan abadi kepada orang-orang yang telah meninggal,*
dan bukalah pintu kebakaan dan kemuliaan bagi mereka.

Bapa Kami
[Rumusan Misale Romanum (Mat 6:9-13)]

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Amin).

Doa Penutup

Tuhan, kami menjalankan puasa tobat ini dengan semangat suci.
Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang penyelamatan-Mu.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …