BREVIR

ST. FRANSISKUS SIANG

Madah dari hari yang bersangkutan, lihat hlm.355-380

Antifon dari ibadat pagi, mazmur tambahan ibadat siang, hal. 822

Antifon 1
Ia sungguh sempurna dan jujur, ia menjadi pendamai diwaktu kemurkaan.

Mazmur 122 (123)

Kepada-Mu kutengadahkan mataku,*
ya Tuhan, yang bersemayam di surga.

Seperti hamba memandang tuannya,*
dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*
sampai Ia mengasihani.

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*
sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh,*
dan dihina orang yang sombong.

Antifon 1
Ia sungguh sempurna dan jujur, ia menjadi pendamai diwaktu kemurkaan.

Antifon 2
Mulutnya selalu memuji Allah; sesama manusia, burung-burung, bintang-bintang dan semesta alam diajaknya memuji Allah pencipta.

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*
ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*
ketika amarahnya menyala-nyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*
dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*
ditelan banjir yang meluap-luap.

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*
menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka,*
seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*
dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan,*
yang menjadikan langit dan bumi.

Antifon 2
Mulutnya selalu memuji Allah; sesama manusia, burung-burung, bintang-bintang dan semesta alam diajaknya memuji Allah pencipta.

Antifon 3
Tuhan mengangkat hamba-Nya yang hina dina dan memasyurkan namanya sampai ke ujung bumi.

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion,*
tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya.

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,+
demikianpun Tuhan melindungi umat-Nya,*
sekarang dan selama-lamanya.

Orang berdosa takkan bertahan,+
menguasai tanah pusaka orang jujur,*
asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik,*
dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,+
hendaknya dienyahkan Tuhan,*
bersama orang yang melakukan kejahatan.

Antifon 3
Tuhan mengangkat hamba-Nya yang hina dina dan memasyurkan namanya sampai ke ujung bumi.

Bacaan singkat (Mat 6 : 19-21)

Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga; di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena dimana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.

P: Jika kita telah menjadi satu dengan Dia dalam kematian-Nya.
U: Kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan-Nya.

Doa Penutup

Allah Bapa Yang Mahabaik. Engkau telah memilih dan memanggil Santo Fransiskus
untuk menyerupai Kristus dalam kemiskinan dan kerendahan hati.
Semoga kami mengikuti langkahnya dan dengan gembira mengabdi Putera-Mu,
supaya kami tetap bersatu dengan Dikau dan bersuka ria dalam cinta kasih-Mu.
Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa.
Amin.