ST. FRANSISKUS SORE I

Madah

Fransiskus bapa tercinta
Waktu ajal hampir tiba
Udara cerah tenggelam
Dihalau bayangan malam.

Betapa teguh hatimu
Tabah kepercayaanmu
Bagaikan api membakar
Hatimu berkobar-kobar.

Para putramu terseduh
Meratap, hati terharu
Sungguh sampaikah hatimu
Meninggalkan kawananmu.

Engkau sunggu dikasihi
Oleh Allah Maha suci
Engkau sungguh diberkati
Dengan kurnia surgawi.

Jauhkan noda dan dosa
Agar jangan mempersukar
Bersinarnya kebajikan
Dalam hati yang berkobar.

Jiwamu terbang melaju
Menembus angkasa biru
Disambut awan gemawan
Di alam para surgawan.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra dan Roh-Nya
Yang melimpahkan kurnia
Pada hamba-Nya yang dina.
Amin.

Pendarasan Mazmur dari Gembala umat, hlm. You will discover extra information about online casino list. 904

Antifon 1
Fransiskus sungguh setia kepada gereja dan para rasul, ia diutus untuk mewartakan Injil damai.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Antifon 1
Fransiskus sungguh setia kepada gereja dan para rasul, ia diutus untuk mewartakan Injil damai.

Antifon 2
Dalam hidupnya ditopangnya rumah Allah, dan dikuatkannya bait kudus.

Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!+
Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*
memuji-Nya selama hayat dikandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*
pada manusia yang tak dapat meyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*
hari itu juga buyarlah rencananya.

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*
yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*
menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*
menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*
membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*
menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*
memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*
tetapi orang berdosa digulingkan-Nya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,*
Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Antifon 2
Dalam hidupnya ditopangnya rumah Allah, dan dikuatkannya bait kudus.

Antifon 3
Keluarkanlah aku dari penjara maut, semoga rombongan para kudus menantikan daku, sampai Engkau menyelamatkan daku.

Ef 1 : 3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia,+
yang dianugerahkan-Nya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Antifon 3
Keluarkanlah aku dari penjara maut, semoga rombongan para kudus menantikan daku, sampai Engkau menyelamatkan daku.

Bacaan Singkat (Rom 8 : 10-11)

Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati,
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu.

Lagu Singkat

P: Fransiskus yang miskin dan rendah hati,* Masuk surga sebagai orang kaya.
U: Fransiskus…
P: Ia dihormati dengan madah surgawi.
U: Masuk surga sebagai orang kaya.
P: Kemuliaan…
U: Hai..

Antifon Kidung
Fransiskus tunduk sepenuhnya kepada pencipta, ia memerintah para makhluk dan mempergunakannya demi kemuliaan Allah.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Fransiskus tunduk sepenuhnya kepada pencipta, ia memerintah para makhluk dan mempergunakannya demi kemuliaan Allah.

Doa Permohonan

Marilah kita mohon kepada Allah Bapa, sumber segala yang kudus, yang telah menghantar Fransiskus kepada hidup suci. Marilah kita berdoa:

U: Kami mohon kepada-Mu, kabulkanlah doa kami.

P: Bapa Yang Kudus, hamba-Mu Fransiskus telah Kaujadikan pengikut Putera-Mu,* buatlah supaya kami juga dengan mengikuti jejaknya menepati Injil Kristus dengan setia.

P: Bapa Yang Kudus, bimbinglah kami di jalan damai, yang telah ditunjukkan Fransiskus kepada kami,* supaya kami menjadi pembawa damai seperti Fransiskus, hamba-Mu yang dina.

P: Bapa Yang Kudus, Engkau menurunkan orang yang berkuasa dan mengangkat orang yang hina dina,* berilah supaya kami mengikuti teladan bapak serafik dalam kerendahan hatinya.

P: Bapa Yang Kudus, Engkau telah menandai hamba-Mu Fransiskus dengan luka suci Putera-Mu,* buatlah supaya kami hidup dengan tulus hati, dalam ketaatan, tanpa milik dan dalam kemurnian.

P: Bapa Yang Kudus, Engkau telah memberikan ampun kepada para pendosa karena doa Santo Fransiskus,* tunjukkanlah dengan rela cahaya wajah-Mu kepada saudara-saudara yang telah meninggal dunia.

Bapa Kami

Doa Penutup

Allah Bapa Yang Mahabaik, Engkau telah memilih dan memanggil Santo Fransiskus
untuk menyerupai Kristus dalam kemiskinan dan kerendahan hati.
Semoga kami mengikuti jejaknya dan dengan gembira mengabdi Putera-Mu,
supaya kami tetap bersatu dengan Dikau dan bersuka ria dalam cinta kasih-Mu.
Demi Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama
Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa.
Amin.

Ibdat Harian