BREVIR

GEMBALA UMAT SORE II

Madah

Ya gembala yang terhormat
Trimalah pujian umat
Tuhan sendiri terharu
Bila kami memujimu.

Kristuslah imam abadi
Yang menghidupkan kembali
Umat baru bagi Allah
Bagaikan mempelai indah.

Iapun sudah berkenan
Memilih dan mentahbiskan
Engkau menjadi pelayan
Gembala umat beriman.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra dan Roh-Nya
Yang melimpahkan kurnia
Kepada kita semua.
Amin.

Beberapa gembala umat:

Kita semua gembira
Sambil mengenangkan jasa
Para gembala Gereja
Yang cinta pada umat-Nya.

Jiwa raga seluruhnya
Dibaktikan dengan nyata
Supaya kawanan Tuhan
Sungguh terjamin dan aman.

Segala mara bahaya
Ditangkis gagah perkasa
Mereka tak kenal lelah
Melayani umat Allah.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra dan Roh-Nya
Yang melimpahkan kurnia
Kepada kita semua.
Amin.

Pendarasan Mazmur dari lingkaran empat pekan

Antifon 1
Aku menjadi pelayan Injil sesuai Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku, (M.P. Alleluya).

Mazmur 14 (15)

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemah-Mu,*
Siapa boleh tinggal di gunung-Mu yang suci.

Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur,+
yang berkata benar dalam hatinya,*
dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya,* tidak mendatangkan nista kepada sesama.

Yang menjauhi orang berdosa,*
dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah, meskipun rugi,*
tidak meminjamkan uang dengan makan riba.

Yang tidak mau memungut uang suap,*
untuk merugikan orang tak bersalah.

Barang siapa berbuat demikian,*
tidak akan goyah selama-lamanya.

Antifon 1
Aku menjadi pelayan Injil sesuai Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku, (M.P. Alleluya).

Antifon 2
Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya, (M.P. Alleluya).

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa,*
yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*
keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*
kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,*
menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaksihan dan memberi pinjaman,*
ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*
ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*
hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*
ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,+
kebaikannya tetap selama-lamanya,*
kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,+
menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*
usaha orang berdosa akan gagal.

Antifon 2
Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya, (M.P. Alleluya).

Antifon 3
Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan menjadi satu kawanan di bawah pimpinan satu gembala, (M.P. Alleluya).

Kidung Why 15 : 3-4

Agung dan mengagumkan segala karya-Mu,*
ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa

Adil dan benar segala tindakan-Mu,*
ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*
dan tidak memuliakan nama-Mu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,+
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu,*
sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu.

Antifon 3
Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan menjadi satu kawanan di bawah pimpinan satu gembala, (M.P. Alleluya).

Bacaan Singkat (1Ptr 5 : 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus,
dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan.
Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa,
tetapi dengan suka rela seturut kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan, tetapi relakanlah diri.
Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu.
Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa.

Lagu Singkat

P: Inilah saudara yang mencintai umat Allah,* Dan mendoakan mereka.
U: Inilah…
P: Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.
U: Dan mendoakan mereka.
P: Kemuliaan…
U: Inilah…

Antifon Kidung
Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya membagikan jatah gandum kepada mereka.

Atau:
Aku bersyukur kepada-Mu, ya Kristus, gembala yang baik, sebab Engkau telah menghantar aku kepada kemuliaan besar ini.
Sebab itu aku mohon, supaya domba-domba yang Kaupercayakan kepadaku, Kauikutsertakan juga dalam kebahagiaan kekal bersama dengan daku.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya membagikan jatah gandum kepada mereka.

Atau:
Aku bersyukur kepada-Mu, ya Kristus, gembala yang baik, sebab Engkau telah menghantar aku kepada kemuliaan besar ini.
Sebab itu aku mohon, supaya domba-domba yang Kaupercayakan kepadaku, Kauikutsertakan juga dalam kebahagiaan kekal bersama dengan daku.

Doa Permohonan

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:

U: Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.

P: Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti -Musa,* maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.

P: Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh kudus.

P: Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.

P: Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.

Bapa Kami

Doa Penutup

Paus:
Allah yang kekal dan kuasa, santo… Kauangkat menjadi pemimpin umat-Mu, untuk membimbing kami dengan ajaran dan teladan. Dengarkanlah doanya untuk kami. Ingatlah para gembala Gereja bersama dengan seluruh umat, dan bimbinglah kami pada jalan menunju keselamatan abadi. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Uskup:
Ya Allah, santo… telah Kaugabungkan pada himpunan para gembala suci, sebab hatinya bernyala karena cinta kasih ilahi, dan unggul karena iman yang mengalahkan dunia. Semoga dengan bantuannya kamipun bertekun dalam iman dan cinta kasih serta mendapat bagian dalam kemuliaannya. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Pendiri Gereja setempat:
Ya Allah, dengan pewartaan santo… (uskup-Mu) Kaupanggil para leluhur kami kepada cahaya mulia kabar gembira. Semoga kami dengan bantuannya berkembang dalam rahmat dan semakin mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Gembala umat:
Ya Allah, engkaulah cahaya orang beriman dan gembala umat manusia. (Uskup-Mu) santo… Kautetapkan dalam Gereja untuk menggembalakan domba-domba-Mu dengan perkataan, dan membimbing mereka dengan teladan. Semoga dengan bantuannya kami berpegang pada iman yang diajarkannya dengan perkataan, dan berpijak pada jalan yang dirintisnya dengan teladan. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Ya Allah, (uskup-Mu) santo… dan… Kaupenuhi dengan roh kebenaran dan cinta kasih guna menggembalakan umat-Mu. Semoga kami, yang merayakan pestanya dengan khidmat, maju karena mengikuti teladannya dan disemangati oleh bantuannya. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Misionaris:
Ya Allah, dalam kerahiman-Mu yang mahabesar Kaudorong santo… untuk mewartakan harta kekayaan Kristus yang tak terduga. Semoga dengan pertolongannya kami semakin mengenal Engkau, menghasilkan buah pekerjaan baik dan tetap setia kepada semangat Injil. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…