BREVIR

HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN SORE I

Madah

Sarjana yang tulus hati
Sesudah susah mencari
Menemukan anak suci
Yesus penebus ilahi.

Tatkala di sungai Yordan
Yesus minta pembaptisan
Terdengar suara Bapa
Yang memperkenalkan Putra.

Dalam pesta pernikahan
Tugas Yesus dilambangkan
Mengubah dunia lama
Agar baru semuanya.

Mulialah Engkau ya Tuhan
Pada hari penampakan
Serta Bapa dan Roh suci
Mulialah kekal abadi. Amin.

Ant.1: Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.

Mazmur 134 (135) – I

Pujilah nama Tuhan,*
pujilah karya Tuhan.

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*
di pelataran rumah Allah kita.

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*
bermazmurlah bagi nama-Nya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diri-Nya,*
dan Israel sebagai milik pusaka-Nya

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*
bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendaki-Nya,*
di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,+
memanahkan kilat yang menyertai hujan,*
menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*
baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*
melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar,*
dan membunuh raja-raja yang kuat.

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*
dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*
sebagai milik pusaka kepada Israel, umat-Nya.

Ant.1: Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.

Ant.2: Tuhan Allah kita sungguh agung melebihi segala dewata.

Mazmur 134 (135) – II

Ya Tuhan, nama-Mu kekal abadi,*
ya Tuhan, gelar-Mu berlaku turun-temurun

Sebab Tuhan membela hak umat-Nya,*
dan menaruh kasih sayang kepada para hamba-Nya.

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*
buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*
mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*
juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*
dan juga semua yang percaya pada mereka.

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*
hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*
hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*
Tuhan yang diam di Yerusalem!

Ant.2: Tuhan Allah kita sungguh agung melebihi segala dewata.

Ant.3: Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerahkan persembahan kepada Kristus, raja agung.

Kidung 1Tim 3,16

Pujilah Tuhan,*
hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia,*
dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,*
hai semua Bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat,*
dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan,*
hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia,*
dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,*
hai semua bangsa!.

Ant.3: Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerahkan persembahan kepada Kristus, raja agung.

Bacaan Singkat (2Tim 1:9-10)

Allah telah menyelamatkan kita dan memanggil kita masuk umat-Nya. Allah berbuat begitu, bukanlah karena jasa kita, melainkan karena rahmat dan rencana-Nya. Rencana Allah itu sudah ditetapkan bagi kita sebelum awal zaman dalam Kristus Yesus. Sekarang rencana dan rahmat Allah itu menjadi nyata dengan tampilnya Kristus Yesus, penyelamat kita. Sebab Kristus mematahkan kuasa maut dan dengan pewartaan Injil memancarkan cahaya dan kehidupan yang tak kunjung binasa.

Lagu Singkat

P: Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati.
U: Dalam.
P: Semua bangsa meluhurkan Dia.
U: Segala.
P: Kemuliaan.
U: Dalam.

Ant.Kidung: Para sarjana melihat bintang dan berkata satu sama lain: Itu tanda raja agung. Marilah kita pergi untuk mencarinya dan mempersembahkan kepadanya emas, dupa dan wangi-wangian.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Para sarjana melihat bintang dan berkata satu sama lain: Itu tanda raja agung. Marilah kita pergi untuk mencarinya dan mempersembahkan kepadanya emas, dupa dan wangi-wangian.

Doa Permohonan

Hari ini para sarjana menyembah penyelamat kita. Marilah kitapun menghormati Dia dengan gembira hati dan berdoa:
U: Selamatkanlah kami yang papa ini, ya Tuhan.
P: Raja para bangsa, Engkau memanggil para sarjana untuk menyembah Engkau atas nama bangsa-bangsa,
* kurniakanlah semangat bakti dan pengabdian kepada kami.
P: Raja mahamulia, Engkau memerintah umat-Mu dengan adil,
* limpahkanlah damai sejahtera kepada umat manusia.
P: Raja abadi, Engkau berkuasa sepanjang masa,
* resapkanlah sabda-Mu ke dalam hati kami.
P: Raja adil, Engkau membebaskan si miskin yang tidak mempunyai penolong,
* bermurahhatilah terhadap orang yang papa dan melarat.
P: Tuhan, nama-Mu terpuji sepanjang masa,
* sempurnakanlah karya keselamatan-Mu dalam arwah saudara-saudara kami.

Bapa kami

Doa Penutup

Bapa surgawi, hari ini Engkau menampakkan Putera-Mu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kamipun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa.
Amin.