BREVIR

HARI BIASA PEKAN IV PRAPASKAH (U)

Link : https://www.youtube.com/channel/UCkoMZQeKuYM8315shca3SZg/videos

PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.

Semoga pertobatan kami

Di masa Prapaskah ini

Menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang tertimbun

Bila tiba hari Paskah

Perkenankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.

Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti.Amin

 

PENDARASAN MAZMUR 

Ant. 1

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar, ya Tuhan.

 

Mazmur 142 (143), 1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaanMu jawablah aku,*kabulkanlah doaku demi keadilanMu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilanMu,*karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapanMu.

 

Sebab musuh mengejar aku*dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†aku mengenangkan segala karyaMu*dan merenungkan perbuatan tanganMu.

Aku menadahkan tanganku kepadaMu,*aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

 

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajahMu Kaupalingkan dari-padaku,*jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar,*sebab kepadaMu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh,*sebab kepadaMu kuarahkan hatiku.

 

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*sebab padaMu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendakMu*sebab Engkaulah Allahku.

Semoga Kebaikan hatiMu menuntun daku*di jalan yang rata.

 

Demi namaMu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*demi keadilanMu bebaskanlah aku dari musuh.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar, ya Tuhan.

 

Ant. 2

Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai.

 

Kidung (Yes 66:10-14a)

Bersukacitalah atas Yerusalem,†bersorak-sorailah karena Sion,*hai kamu semua yang mencintai dia.

Bergirang dan bergembiralah,*hai kamu semua yang dulu berkabung bersama dia.

Semoga kamu dihibur dalam pelukannya yang mesra*dan dipuaskan dalam luapan kemuliaanNya.

 

Sebab, demikianlah firman Tuhan:†kesejahteraan Kualirkan ke Yerusalem bagaikan sungai,*dan kemuliaan para bangsa Kulimpahkan kepadanya bagaikan bengawan.

Bagaikan bayi kamu akan digendong,*kamu akan dibelai-belai dan dipangku.

Seperti seorang ibu menghibur anaknya*demikianpun Aku akan menghibur kamu.

 

Mengalami itu, kamu akan bersukaria,*dan kamu akan mekar laksana bunga.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai.

 

Ant. 3

Betapa indahnya memuji Allah kita.

 

Mazmur 146 (147A)

Betapa, indahnya memuji Allah kita,*betapa manisnya meluhurkan Tuhan yang mulia.

 

Tuhan membangun kembali Yerusalem*Tuhan menghimpunkan umat Israel yang tercerai-berai.

Tuhan menghibur orang yang patah hati*dan menyembuhkan luka mereka.

Tuhan menentukan jumlah bintang*dan memberi nama kepada masing-masing.

Agunglah Tuhan kita dan mahakuasa,*kearifanNya tidak terhingga.

Tuhanlah yang memberi hati kepada yang hina-dina,*Ia menundukkan orang berdosa sampai ke debu.

 

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur,*bermazmurlah bagi Allah dengan iringan kecapi.

Tuhanlah yang menutupi langit dengan awan,†Ia menyediakan hujan bagi bumi,*dan menumbuhkan rumput di lereng gunung.

Tuhanlah yang memberi makan kepada ternak*dan rezeki kepada burung gagak.

Tuhan berkenan pada orang bukan karena kudanya yang cepat,*bukan pula karena ototnya yang kuat,

tetapi Tuhan berkenan pada orang takwa*yang berharap pada kasih setiaNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Betapa indahnya memuji Allah kita.

 

BACAAN SINGKAT (1 Raj 8:51-53a)

Kami inilah umat-Mu dan milik pusaka-Mu, ya Tuhan. Engkau telah menghantar kami keluar dari Mesir, dari kerja paksa di tanur besi. Pandanglah dengan rela permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, dan dengarkanlah kami setiap kali kami berseru kepada-Mu. Sebab Engkau telah memisahkan kami dari antara segala bangsa di dunia untuk menjadi milik pusaka-Mu.

LAGU SINGKAT

P : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P : Dari lawan yang memfitnah.

U : Dan dari jerat musuh.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)
Ant. Kidung Zakharia

Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan.

DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan kita telah mewahyukan diri sebagai cahaya dunia, agar kita tidak berjalan dalam kegelapan,melainkan disinari oleh terang kehidupan. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:

U : Terangilah langkah kami dengan sabda-Mu, ya Tuhan.

Tuhan yang mahamurah, semoga kami hari ini semakin mengikuti Engkau,* agar keruntuhan yang disebabkan oleh Adam pertama, dipulihkan oleh Engkau, Adam kedua.

Sinarilah langkah kami dengan sabda-Mu, ya Tuhan,* supaya dalam segala perkerjaan, kami bertindak jujur dan semakin berkembang dalam cinta kasih-Mu.

Ajarilah kami berkerja dengan setia dan bakti bagi kepentingan setiap orang,* agar umat manusia semakin diterangi melalui Gereja-Mu.

Semoga kami sungguh-sungguh mengubah hati kami dengan memupuk persahabatan dengan Dikau,* sebagai silih atas penghinaan terhadap kebijaksanaan dan kebaikan-Mu.

BAPA KAMI 

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, kami telah Kausucikan karena bertobat dan melatih diri dalam per­buatan baik. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan-Mu, semoga kami selalu menaati perintah-Mu dengan tulus ikhlas dan merayakan Paskah dengan hati bersih. Demi Yesus Kristus, putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.