BREVIR

HARI SELASA DALAM PEKAN SUCI (U)

Link : https://www.youtube.com/channel/UCkoMZQeKuYM8315shca3SZg/videos

PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

MADAH

Salib suci nan mulia

Kayu paling utama

Tiada yang menandingi

Daun bunga buahnya

Kayu paku bahagia

Memangku pangkal hidup.

Pohon bungkukkan dahanmu

Lemaskanlah uratmu

Lembutkan juga kerasmu

Yang jadi bawahanmu

Sediakan batang empuk

Bagi tubuh rajamu.

Engkaulah kayu yang pantas

Mentakhtakan penebus

Menyajikan tempat labuh

Bagi bumi yang karam

Berhiaskan darah suci

Anakdomba sejati.

Terpuji terhormatilah

Allah Mahakuasa

Bapa bersama Putra

Dan Roh Kudus penghibur

Yang jaya bertakhta mulya

Selalu selamanya. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Berikanlah keputusan yang adil kepada­ku, ya Tuhan, luputkanlah aku dari orang curang dan penipu.

 

Mazmur 42 (43)

Berikanlah keputusan yang adil kepadaku, ya Allah,†dan belalah hakku terhadap orang jahat,*luputkanlah aku dari orang yang curang dan penipu.

Engkaulah Allah pelindungku, mengapa aku Kaubuang?*Mengapa aku sedih , tersesak oleh musuh?

 

Kirimkanlah cahaya dan kebenaranMu untuk menuntun aku*dan mengantar aku ke gunungMu yang kudus, ke tempat kediamanMu.

Maka aku akan menuju ke mesbah Allah,†menghadap Allah, sukacita dan kegem-biraanku,*dan bersyukur kepadaMu dengan kecapi, ya Allah, Allahku!

 

Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku?†Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi*kepada Allah, penolongku.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Berikanlah keputusan yang adil kepada­ku, ya Tuhan, luputkanlah aku dari orang curang dan penipu.

 

Ant.2

Tuhan, Engkau telah membela per­karaku, Engkaulah pembela hidup­ku, ya Tuhan, Allahku.

 

Kidung (Yes 38:10-14, 17-20)

Aku berkata: Di puncak kehidupanku†aku menuju pintu alam maut,*ke sana aku dipanggil untuk selanjutnya.

Aku berkata: Aku tidak akan memandang Tuhan lagi†di dunia orang yang hidup;*tidak lagi akan kujumpai orang antara penduduk bumi.

 

Pondokku akan dibongkar,*dicabut bagaikan kemah gembala.

Bagaikan tukang tenun Engkau menggulung hidupku,*memotong benang hidupku dari pakan.

Siang malam aku Kaubiarkan,†hingga pagi aku mengaduh,*seperti singa Engkau meremuk tulangku.

Seperti burung layang-layang aku mencecit kegelisahan,*berdekut laksana burung merpati.

Pudarlah mataku karena menengadah,*aku tertindas, ya Tuhan, tolonglah aku.

 

Namun, jiwaku telah Kauhindarkan dari liang kubur,*dan segala dosaku Kaubuang jauh.

Alam maut tidak memuji Engkau,†orang mati tidak memuliakan Dikau,*yang turun ke dalam kubur tidak mengharapkan kesetiaanMu.

Hanya yang hidup memuji Engkau, seperti aku sekarang ini,*semoga kesetiaanMu diwartakan turun-temurun.

Y a Tuhan, sudilah menyelamatkan daku,†maka kami akan membunyikan kecapi,*di rumah Tuhan, sepanjang hidup kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.2

Tuhan, Engkau telah membela per­karaku, Engkaulah pembela hidup­ku, ya Tuhan, Allahku.

 

Ant. 3

Hambaku akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalah­an mereka.

 

Mazmur 64 (65)

Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion,*dan kepadaMulah nadar dipenuhi.

Engkau biasa mendengarkan doa,†semua makhluk yang lemah datang kepadaMu*karena merasa bersalah.

Walaupun dosa melebihi kekuatan kami,*namun Engkau mengampuninya.

Berbahagialah orang yang Kaupilih dan Kauundang*untuk diam di pelataranMu.

Semoga kami turut menikmati kebaikan rumahMu,*di dalam baitMu yang suci.

Secara mengagumkan Kaukabulkan doa kami,*ya Allah yang adil, penyelamat kami.

Engkaulah kepercayaan seluruh bumi,*sampai ke batas-batas samudera.

 

Engkau membuat gunung yang kokoh kuat,*pinggangMu berikatkan keperkasaan.

Engkau meredakan deru lautan,*meredakan gemuruh gelombangnya.

Para penghuni seluruh bumi*takut akan kuasaMu yang dahsyat.

Dari timur sampai barat*Kaupenuhi dunia dengan sorak-sorai.

 

Tanah kami Kaukunjungi dengan kelimpahanMu,*Kaubuat kaya dan subur.

Mega langit penuh air,*yang Kausediakan untuk kesuburan tanah.

Begini Engkau mengerjakannya:†Engkau menggenangi alur bajak dan membasahi gumpalan tanah,*menggemburkan tanah dengan hujan dan memberkati tumbuhnya tanam-tanaman.

 

Dengan demikian seluruh tahun Kaumahkotai dengan kebaikanMu,*jejakMu membawa kesuburan.

Bahkan padang gurunpun menjadi subur,*dan bukit-bukit menghijau permai.

Padang rumput berdandanan kambing domba,†lembah-lembah berselimutkan panenan,*semuanya bersorak-sorai dan menya-nyikan pujian.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Hambaku akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalah­an mereka.

 

BACAAN SINGKAT  (Zak 12:10-11a)

Aku akan mencurahkan semangat penyesalan dan doa atas keturunan Daud dan atas penghuni Yerusalem. Mereka akan memandang dia yang mereka tikam. Mereka akan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal, dan mereka akan menangisi dia seperti anak sulung. Pada hari itu hebatlah ratap tangis di Yerusalem.

LAGU SINGKAT

P : Engkau menebus kami, ya Tuhan,* Dengan darah-Mu.

U : Engkau menebus kami, ya Tuhan,* Dengan darah-Mu.

P : Segala suku, bahasa, bangsa dan negara Kausucikan.

U : Dengan darah-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Engkau menebus kami, ya Tuhan,* Dengan darah-Mu.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Muliakanlah Aku sekarang, ya Bapa, di hadirat-Mu, dengan memberikan ke­mulia­­an, yang Kumiliki sebelum pen­ciptaan dunia

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Muliakanlah Aku sekarang, ya Bapa, di hadirat-Mu, dengan memberikan ke­mulia­­an, yang Kumiliki sebelum pen­ciptaan dunia

DOA PERMOHONAN

Kristus penyelamat telah menebus kita dengan kematian dan kebangkit­an-Nya. Marilah kita mohon kepada­-Nya:

U: Tuhan, kasihanilah kami.

Engkau telah naik ke Yerusalem untuk menderita sengsara dan wafat sebagai jalan menuju kemuliaan,* hantarlah Gereja-Mu kepada Paskah abadi.

Engkau ditinggikan pada salib dan ditikam dengan tombak serdadu,* sembuhkanlah luka-luka kami.

Engkau telah mengubah salib yang hina menjadi pohon kehidupan,* kurniakanlah hasil buahnya kepada setiap orang yang lahir kembali dalam pembaptisan.

Waktu Engkau tergantung pada salib, Engkau telah mengasihani penyamun yang bertobat,* ampunilah kami orang yang berdosa ini.

 

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, per­kenan­kanlah kami memperingati sengsara Kristus sepatutnya, agar kami mem­per­oleh pengampunan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.