BREVIR

HARI BIASA PEKAN V PRAPASKAH (U)

Link : https://www.youtube.com/channel/UCkoMZQeKuYM8315shca3SZg/videos

PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,

menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tanganNya,

Puncak gunung pun milikNya.

MilikNyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umatNya,

Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.

Semoga pertobatan kami

Di masa Prapaskah ini

Menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang tertimbun

Bila tiba hari Paskah

Perkenankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.

Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti.Amin

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

KepadaMu aku berdoa ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

 

Mazmur 5:2-10. 12-13

Dengarkanlah kata-kataku, ya Tuhan,*indahkanlah keluh kesahku.

Perhatikanlah permohonanku,*ya rajaku dan Allahku.

 

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan,†waktu pagi Engkau mendengar seruanku,*sejak pagi aku mengharapkan belaskasihMu.

Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan akan kejahatan,*orang jahat tidak boleh bertamu padaMu.

 

Orang berdosa tak dapat bertahan dihadapan pandanganMu,*Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan.

Pembohong Kau binasakan,*Engkau muak akan penumpah darah dan penipu.

Tapi aku, berkat kasih setiaMu yang besar,*akan masuk ke dalam rumahMu.

Aku sujud ke arah rumahMu yang kudus,*penuh khidmat, ya Tuhanku.

 

Bimbinglah aku dengan setia, karena banyaklah lawanku,*ratakanlah jalanMu di hadapanku.

Sungguh, tak ada yang jujur pada mulut mereka,*batinnya penuh rencana busuk.

Tenggorokannya bagaikan kubur ternganga,*lidah mereka licik merayu.

 

Tetapi orang yang berlindung padaMu akan bersukacita,*dan bergembira selama-lamanya.

Karena lindunganMu bersukarialah,*mereka yang mengasihi namaMu.

Sebab Engkau memberkati orang takwa, ya Tuhan,*Engkau melingkupi mereka dengan perisai cintaMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

KepadaMu aku berdoa ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

 

Ant. 2

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

 

Kidung (1 Taw 29:10-13)

Terpujilah Engkau, ya Tuhan, selama-lamanya,*Allah Israel, Allah leluhur kami.

Engkaulah, ya Tuhan, luhur dan perkasa,*gemilang dan berseri semarak.

Sebab milikMulah langit dan bumi,†bagiMulah kerajaan, ya Tuhan,*Engkau unggul melampaui semua penguasa.

 

Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadaMu,*dan segalanya Kaukuasai.

DitanganMulah kekuatan dan keperkasaan,*segala yang jaya karya tanganMu.

Maka kini kami bersembah sujud, ya Allah,*dan memuji namaMu yang mulia.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

 

Ant. 3

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

 

Mazmur 28 (29)

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga,*sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan

Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namaNya,*sujudlah kepadaNya dengan hormat dan khidmat.

 

Suara Tuhan di atas langit,*Allah yang mulia bergemuruh di angkasa raya.

Suara Tuhan penuh kekuatan,*suara Tuhan penuh semarak.

 

Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon jati,*menumbangkan jati raksasa.

Suara Tuhan membuat gunung melonjak-lonjak bagaikan anak lembu,*dan bukit bagaikan anak kuda.

 

Suara Tuhan meledakkan mata petir,*dan menggetarkan padang gurun.

Suara Tuhan menggoyangkan pohon,*merontokkan dedaunan hutan.

Maka dalam rumah Tuhan,*semua berseru: Mulia! Mulia!

 

Tuhan bertakhta di surga,*bersemayam sebagai raja selama-lamanya.

Tuhan memberikan kekuatan kepada umat,*umat diberkatiNya dengan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3 

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

 

BACAAN SINGKAT (Kel 19:4-6a)

Kamu sendiri telah melihat, bagaimana Aku telah mengangkat dan membawa kamu kepadaKu laksana di atas sayap rajawali. Apabila kamu sekarang sungguh-sungguh mendengarkan perkataanKu dan mau menepati perjanjianKu, maka kamu akan menjadi milikKu, yang Kupilih dari antara segala bangsa. Kamu akan merupakan bagiKu suatu kaum raja dan imam, suatu bangsa yang kudus.

LAGU SINGKAT

P : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P : Dari lawan yang memfitnah.

U : Dan dari jerat musuh.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Barang siapa mengikuti Aku, tidak akan berjalan dalan kegelapan. Melainkan akan memiliki terang kehidupan.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Barang siapa mengikuti Aku, tidak akan berjalan dalan kegelapan. Melainkan akan memiliki terang kehidupan.

DOA PERMOHONAN

Terpujilah Yesus, penyelamat kita, sebab ia telah membuka jalan keselamatan bagi kita dengan kematian-Nya. Marilah kita berdoa:

U : Tuntunlah umat-Mu pada jalan yang lurus, ya Tuhan.

Allah mahapengasih, Engkau telah memberi kami hidup baru dengan pembaptisan,* semoga kami tiap-tiap hari semakin menyerupai Engkau.

Semoga kami pada hari ini menggembirakan hati orang miskin dengan amal bakti kami,* dan menyadari kehadiran-Mu dalam diri mereka.

Semoga kami membaktikan diri kepada-Mu dengan jujur dan tulus ikhlas,* serta mencari Engkau dengan segenap hati.

Ampunilah dengan rela hati kesalahan kami melawan kerukunan umat,* dan bantulah kami agar tetap sehati sejiwa.

 

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, demi cinta-Mu yang agung kami Kauperkaya dengan berbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa kepada hidup baru dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.