BREVIR

HARI KAMIS PUTIH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH  

O kenangan suci tak terlupakan

Yang memperingati wafatnya Tuhan

Santapan menghidupi umat beriman.

Tuhan Yesus Kristus Putra Ilahi

Kau sudah diutus kepada kami

Supaya menghapus dosa insani

Menjadi penebus hidup abadi.

Tunjukkan wajah-Mu kepada kami

Ya Tuhan Yesusku yang kucintai

Kami ingin selalu bersatu hati

Bersama Bapa-Mu dalam Roh Suci. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kristus, yang pertama dari antara orang mati dan penguasa atas para raja, telah menganugerahi kita martabat raja di hadapan Allah dan Bapa-Nya.

Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,*dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,*dan para hambaMu yang miskin dengan adil.

 

Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,*dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*turun-temurun selama bulan beredar.

 

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya*dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

 

Para penguasa akan berlutut di depannya,*dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh†akan datang membawa persembahan,*raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kristus, yang pertama dari antara orang mati dan penguasa atas para raja, telah menganugerahi kita martabat raja di hadapan Allah dan Bapa-Nya.

Ant. 2

Tuhan membebaskan orang miskin yang berseru, Ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,*ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin*dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

 

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

 

Semoga ia hidup selama-lamanya,*dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya*dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,*seluruh bumi penuh kemuliaanNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Tuhan membebaskan orang miskin yang berseru, Ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ant. 3

Para suci merebut kemenangan berkat darah Anakdomba dan berkat sabda kesaksian-Nya

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

 

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintah Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Para suci merebut kemenangan berkat darah Anakdomba dan berkat sabda kesaksian-Nya

BACAAN SINGKAT (Ibr. 13:12-15)

Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepada­-Nya di luar per-kemahan dan me­nanggung kehinaan-Nya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota kediaman yang tetap, melainkan mencari yang akan datang. Maka hendak­lah kita dengan perantaraan Yesus mem­persembah­kan kurban pujian ke­pada Allah, yakni doa yang memuliakan nama Tuhan.

LAGU SINGKAT

Sebagai ganti lagu singkat diucapkan:

Ant. Kristus taat untuk kita sampai wafat. 

KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung  Maria 

Tatkala mereka sedang makan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, membagi-bagi roti itu, lalu mem­berikan­­nya kepada murid-murid-Nya.

Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant . Kidung  Maria 

Tatkala mereka sedang makan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, membagi-bagi roti itu, lalu mem­berikan­­nya kepada murid-murid-Nya.

DOA PERMOHONAN 

Penyelamat umat manusia telah meng­hancurkan kematian dengan wafat­-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya. Marilah kita me­nyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikanlah umat yang Kautebus dengan darah-Mu.

Ya penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,* agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.

Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,* sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.

Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,* sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.

Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,* berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.

Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

BAPA KAMI  

DOA PENUTUP

Allah, penyelamat kami yang mahaluhur, Engkau telah meng­hendaki Kristus se­bagai iman agung abadi untuk me­muliakan Dikau dan menyelamatkan umat manusia. Dengan menumpahkan darah-Nya, Kristus telah menghimpunkan suatu bangsa bagi-Mu, Semoga kami meraya­kan peringatan-Nya dengan iman teguh dan menerima daya kekuatan wafat dan kebangkitan-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.