BREVIR

HARI BIASA PEKAN V PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.

Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?

 

Mazmur 26 (27)

I

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ’kan kutakuti?*Tuhanlah benteng hidupku, siapa ‘kan kugentari?

Bila penjahat menyerang untuk memangsa aku,*maka seteru dan lawanku sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

Biarpun sepasukan tentara melawan daku,*hatiku tidak gentar.

Biarpun pertempuran berkecamuk di kelilingku,*aku tetap percaya.

 

Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang kukehendaki:*diam dirumah Tuhan sepanjang hidupku.

Untuk merasakan kebaikan Tuhan*dan menikmati rumahNya.

 

Tuhan melindungi aku terhadap bahaya,†menyembunyikan daku dalam kemahNya,*memindahkan daku ke benteng yang tinggi.

Kini aku berjaya,*atas musuh di sekelilingku.

Kini aku mempersembahkan kurban syukur dengan gembira,*aku menyanyikan mazmur dalam kemah Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?

 

Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.

 

II

Tuhan, dengarkanlah suara seruanku,*kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku.

Seturut firmanMu ku cari wajahMu,*wajahMu kucari, ya Tuhan.

 

Jangan wajahMu Kausembunyikan dari padaku,*jangan hambaMu Kautolak dengan murka.

Sebab Engkau penolongku, jangan membuang aku,*jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.

Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan daku,*namun Tuhan selalu menyambut aku.

 

Tunjukkanlah jalanMu kepadaku, ya Tuhan,*bimbinglah aku di jalan yang aman sentosa.

 

Jangan aku Kauserahkan kepada kekuasaan lawanku,*sebab mereka bersaksi dusta dan bersumpah palsu melawan daku.

 

Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan,*selagi aku masih hidup.

Berharaplah kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu,*berharaplah kepada Tuhan!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.

 

Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.

 

Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†yang membuat kita layak mendapat bagian*dalam warisan gemilang para kudus.

 

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*yaitu pengampunan dosa.

 

Kristuslah gambar Allah , Ia menampakkan Yang tak kelihatan,*Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

 

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†Ia mendahului segala sesuatu*dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;†Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

 

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†dan dengan perantaraan Kristus*Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.

 

BACAAN SINGKAT (Flp 2:12b-15a)

Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda.

LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Mengapa kamu berusaha membunuh Aku, padahal Aku mengatakan kebenar­an kepadamu.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Mengapa kamu berusaha membunuh Aku, padahal Aku mengatakan kebenar­an kepadamu.

DOA PERMOHONAN

Allah yang mahakuasa dan mahabijaksana tahu apa yang kita perlukan, tetapi Ia menghendaki agar kita pertama-tama memperhatikan kerajaan­-Nya. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:

U : Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.

Bapa yang kudus, Engkau telah menetapkan Kristus menjadi gembala umat-Mu, maka bantulah para gembala umat beriman serta kawanan yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka tetap memperhatikan kepentingan umat-Mu,* dan umat-Mu bersedia menerima bimbingan mereka.

Bimbinglah kiranya orang kristen,agar mereka rela menolong orang sakit dengan cinta persaudaraan,* dan melayani Putera-Mu dalam diri mereka.

Semoga orang yang belum percaya akan Injil masuk ke dalam Gereja-Mu,* dan membangun Gereja dengan cinta kasih dan amal bakti.

Semoga kami orang berdosa memohon pengampunan dari pada-Mu,* dan diperdamaikan dengan Gereja-Mu.

Semoga arwah orang beriman sampai kepada kehidupan kekal,* dan tinggal bersama Engkau senantiasa.

 

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah mahapenyayang, Engkaulah yang mem­bangkitkan semangat tobat dalam hati kami. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati anak-anak-Mu, supaya kami Kaukuduskan karena usaha tobat kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.