BREVIR

HARI RAYA PENTEKOSTA SORE II

Madah

Datanglah Roh Mahasuci
Kunjungilah hati kami
Penuhilah dengan rahmat
Agar suci dan selamat.

Engkaulah penghibur kami
Rahmat Allah Mahatinggi
Engkaulah pancaran cinta
Yang menguatkan segala.

Engkau tangan kanan Bapa
Yang membagikan kurnia
Engkau sudah dinjanjikan
Oleh Yesus Kristus Tuhan.

Tolonglah kami, Roh Suci
Dengan pengaruh ilahi
Agar mengikuti Putra
Slalu mengasihi Bapa.
Amin.

Ant.1: Pada hari Pentekosta semua murid Yesus berkumpul di satu tempat, Alleluya.

Mazmur 109:1-5,7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kanan-Ku,*
sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:*
“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*
sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*
“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*
pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*
agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Ant.1: Pada hari Pentekosta semua murid Yesus berkumpul di satu tempat, Alleluya.

Ant.2: Tampaklah kepada para rasul lidah-lidah yang menyerupai api dan hinggap di atas mereka masing-masing, Alleluya.

Mazmur 113

Ketika Israel keluar dari Mesir,*
keluarga Yakub dari bangsa asing,

Maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,*
Israel daerah kekuasaan-Nya.

Laut melihat, lalu menyingkir,*
sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,*
dan bukit laksana anak domba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,*
hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung, mengapa melompat bagaikan kijang,*
hai bukit, mengapa laksana anak domba?

Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan,*
di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi danau,*
dan batu menjadi mata air.

Ant.2: Tampaklah kepada para rasul lidah-lidah yang menyerupai api dan hinggap di atas mereka masing-masing, Alleluya.

Ant.3: Roh yang keluar dari Bapa, akan memuliakan Daku, Alleluya.

Why 19:1-7

Alleluya.
Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*
karena benar dan adillah segala keputusan-Nya.
Alleluya.

Alleluya.
Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,*
semua yang takwa, baik kecil maupun besar.
Alleluya.

Alleluya.
Sebab Tuhan, Allah kita Yang Mahakuasa,*
sudah menjadi raja.
Alleluya.

Alleluya.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*
marilah kita memuliakan Tuhan.
Alleluya.

Alleluya.
Hari pernikahan Anak domba telah tiba,*
dan mempelai-Nya sudah siap berhias.
Alleluya.

Ant.3: Roh yang keluar dari Bapa, akan memuliakan Daku, Alleluya.

Bacaan singkat (Ef 4:3-6)

Berusahalah senantiasa memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai. Satu tubuh dan satu Roh, seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai kita semua.

Lagu singkat

P: Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia,* Alleluya, Alleluya.
U: Roh…
P: Ia menyatukan segala sesuatu.
U: Alleluya, Alleluya.
P: Kemuliaan…
U: Roh…

Ant.Kidung: Hari ini tibalah Pentekosta, Alleluya. Hari ini Roh Kudus tampak kepada para rasul dalam rupa api dan membagikan anugerah kepada mereka. Hari ini Roh Kudus mengutus para rasul ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil dan memberi kesaksian. Barang siapa percaya dan dibaptis, akan selamat, Alleluya.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Hari ini tibalah Pentekosta, Alleluya. Hari ini Roh Kudus tampak kepada para rasul dalam rupa api dan membagikan anugerah kepada mereka. Hari ini Roh Kudus mengutus para rasul ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil dan memberi kesaksian. Barang siapa percaya dan dibaptis, akan selamat, Alleluya.

Doa Permohonan

Allah Bapa telah menghimpunkan umat-Nya dengan perantaraan Kristus. Marilah kita dengan hati gembira berdoa:
U: Utuslah Roh Kudus kepada umat-Mu, ya Tuhan.
P: Semua orang yang percaya kepada Kristus hendak Kausatukan dalam Roh Kudus berdasarkan pembaptisan yang satu dan sama,*
semoga orang beriman menjadi sehati sejiwa dalam Engkau.
P: Engkau memenuhi segenap muka bumi dengan Roh-Mu,*
semoga kami sanggup membangun suatu dunia yang adil dan damai.
P: Tuhan Allah, Bapa semua orang, Engkau hendak menghimpun putera-putera-Mu yang tercerai-berai menjadi satu dalam iman yang sama,*
terangilah dunia kami dengan cahaya Roh Kudus.
P: Engkau membaharui segalanya dalam Roh Kudus,*
sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, limpahkanlah belas kasihan-Mu kepada semua orang.
P: Engkau membangkitkan Putera-Mu dari alam maut dengan kekutan Roh Kudus,*
hidupkanlah kembali tubuh semua orang mati bagi kehidupan kekal.

Bapa Kami

Doa Penutup

Allah Yang Membaharui Segala Sesuatu, pada hari raya ini engkau menguduskan umat-Mu di semua negera dan bangsa.
Semoga mukjizat Pentekosta yang Kauadakan pada awal Gereja, kini Kaukerjakan juga dalam diri kami.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …

Pembubaran umat:

P: Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai, Alleluya, Alleluya.
U: Syukur kepada Allah, Alleluya, Alleluya.

[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Pentakosta” link=”https://doakatolik.id/pentakosta/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”black” bgcolor=#ff0000 ]

[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Beranda” link=”https://doakatolik.id/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”” bgcolor=#663300 ]