BREVIR

KAMIS IV SIANG

Madah

Kita bersama memuji
Tuhan Allah Mahasuci
Yang mengurniakan rahmat
Kepada seluruh umat.

Kita menyatakan hormat
Pada Tuhan penyelamat
Sambil sujud mohon berkat
Agar tabah lagi kuat.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Yang memperoleh Roh Suci
Pembaharu muka bumi.
Amin.

Ant.1: Jika kamu mengasihi Aku, laksanakanlah perintah-perintah-Ku, sabda Tuhan, Alleluya.

Mazmur 118 (119):153-160

Lihatlah sengsaraku dan bebaskanlah aku,*
sebab aku tidak lupa akan hukum-Mu.

Perjuangkanlah perkaraku dan tolonglah aku,*
hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu.

Orang berdosa jauh dari keselamatan-Mu,*
sebab mereka tidak memperhatikan ketetapan-Mu.

Kasih setia-Mu melimpah, ya Tuhan,*
hidupkanlah aku seturut sabda-Mu.

Meskipun banyak yang mengejar dan membenci aku,*
namun aku tidak menyimpang dari peraturan-Mu.

Melihat orang murtad, aku merasa kesal,*
sebab mereka tidak berpegang pada perintah-Mu.

Lihatlah, Tuhan, betapa aku mencintai titah-Mu,*
hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu.

Firman-Mu seluruhnya benar, ya Allah kekal,*
keputusan-Mu seluruhnya adil.

Ant.1: Jika kamu mengasihi Aku, laksanakanlah perintah-perintah-Ku, sabda Tuhan, Alleluya.

Ant.2: Semoga Tuhan memberkati engkau dan memperkenankan engkau menikmati kemakmuran seumur hidup, Alleluya.

Mazmur 127 (128)

Berbahagialah setiap orang yang takwa,*
yang hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan.

Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu,*
hidupmu akan bahagia dan sejahtera.

Isterimu subur dalam rumahmu bagaikan pokok anggur,*
anak-anak-Mu mengelilingi mejamu bagaikan tunas zaitun.

Demikianlah suami yang takwa akan diberkati,*
semoga Tuhan memberkati engkau dari Sion.

Semoga engkau menikmati kemakmuran Yerusalem seumur hidup,*
dan melihat anak cucumu turun-temurun.

Ant.2: Semoga Tuhan memberkati engkau dan memperkenankan engkau menikmati kemakmuran seumur hidup, Alleluya.

Ant.3: Tuhan menyerang musuh-musuhmu untuk membela engkau, Alleluya.

Mazmur 128 (129)

Sejak masa mudaku aku sangat dianiaya,*
namun aku tidak dikalahkan.

Punggungku rasanya digarap bajak,*
alur demi alur punggungku digarap.

Semoga Tuhan yang adil,*
menghancurkan bajak itu.

Semoga mundurlah tersipu-sipu,*
semua orang yang membenci Sion.

Biarlah mereka seperti rumput di atas atap,*
yang menjadi layu sebelum dicabut,

yang tak akan digenggam oleh penyabit,*
tidak pula diberkas oleh penuai.

Mereka takkan mendengar salam “Berkat Tuhan bagimu”,*
tak ada yang memberkati mereka.

Ant.3: Tuhan menyerang musuh-musuhmu untuk membela engkau, Alleluya.

Bacaan singkat (Tit 3:5b-7)

Allah menyelamatkan kita sebab Ia berbelaskasihan. Maka kita diberi-Nya hidup baru dengan air baptis dan Roh Kudus, yang membaharui kita. Roh Kudus dilimpahkan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, penyelamat kita. Oleh rahmat Kristus hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kita menerima warisan kehidupan kekal, sesuai dengan harapan kita.

P: Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus, Alleluya.
U: Sudah dipersatukan dengan Kristus, Alleluya.

Doa Penutup

Allah Yang Kekal dan Kuasa, padamu tidak ada yang gelap, tidak ada yang tersembunyi.
Maka sinarilah kami dengan terang cahaya-Mu, supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu dengan rela dan setia.
Demi Kristus, pengantara kami.
Amin.

[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Paskah Keempat” link=”https://doakatolik.id/paskah-keempat/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”black” bgcolor=#ff0000 ][epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Beranda” link=”https://doakatolik.id/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”” bgcolor=#663300 ]