BREVIR

MINGGU PALMA SORE II

Madah

Sungguh mulia panji raja
Salib suci bercahaya
Padamu pencipta kita
Dipaku tidak berdaya.

Padamu Kristus beradu
Lambung ditikam serdadu
Mengalirkan air darah
Mencuci dosa yang parah.

Salam altar salam kurban
Sebab padamu pahlawan
Mengalami kematian
Yang membawa kehidupan.

Tritunggal sumber selamat
Dipuji seluruh umat
Yang ditebus darah suci
Mohon slalu diberkati. Amin.

Antifon 1
Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

Mazmur 109 : 1 – 5, 7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kanan-Ku,*
sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:*
“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*
sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*
“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,*
pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*
agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Antifon 1
Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

Antifon 2
Tuhan Allah penolongku, aku tidak dikecewakan.

Mazmur 113b (115)

Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,+
melainkan nama-Mulah hendaknya dimuliakan,*
karena kasih dan kesetiaan-Mu.

Mengapa para bangsa harus berkata,*
Di manakah Allah mereka?

Allah kita ada di surga,*
Ia melakukan semua yang dikehendaki-Nya.

Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka,*
buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*
mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*
mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.

Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba, ,+
mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan,*
tiada suara keluar dari tenggorokannya.

Mereka yang membuatnya akan sama halnya,*
begitu pun mereka yang percaya kepadanya.

Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan,*
Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan,*
Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan,*
Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Tuhan akan mengingat kita,*
Ia akan memberkati kita.

Ia memberkati umat Israel,*
Ia memberkati kaum Harun.

Ia memberkati semua orang yang takwa,*
baik yang kecil maupun yang besar.

Semoga Tuhan menambah jumlahmu,*
jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.

Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,*
yang menjadikan langit dan bumi.

Surga itu kepunyaan Tuhan,*
dan bumi diberikan-Nya kepada manusia.

Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati,*
dan bukan mereka yang turun ke alam maut.

Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Antifon 2
Tuhan Allah penolongku, aku tidak dikecewakan.

Antifon 3
Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

Kidung 1 Petr 2 : 21 – 24

Kristus telah menderita sengsara bagi kita,+
dan memberikan teladan,*
supaya kita mengikuti jejak-Nya.

Ia tak pernah berdosa,*
dan tak terdapat dusta pada mulut-Nya.

Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,*
tatkala menderita, Ia tak mengancam;

Tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,*
hakim yang adil.

Ia sendiri menanggung dosa kita,*
ketika mati di kayu salib;

Supaya kita mati terhadap dosa,*
lalu hidup dengan suci.

Antifon 3
Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

Bacaan Singkat (Kis 13 : 26 – 30a)

Saudara-saudara, kepada kita sudah disampaikan kabar keselamatan ini.
Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus.
Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nagi yang dibacakan setiap hari Sabat.
Dan meskipun mereka tidak menemukan satu alasanpun untuk hukuman mati itu, namun mereka minta kepada Pilatus supaya Ia dibunuh.
Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis dalam Kitab suci tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari salib.
Lalu mereka membaringkan-Nya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari alam maut.

Lagu Singkat

P: Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.
U: Kami…
P: Sebab Engkau menerbus dunia dengan salib-Mu.
U: Kami meluhurkan Dikau.
P: Kemuliaan..
U: Kami…

Antifon Kidung
Tertulis dalam Kitab suci: Gembala akan Kubunuh, dan domba-domba kawanannya akan dicerai-beraikan.
Tetapi sesudah Aku bangkit dari alam maut, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Aku.

Kidung Maria (Luk 1: 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Tertulis dalam Kitab suci: Gembala akan Kubunuh, dan domba-domba kawanannya akan dicerai-beraikan.
Tetapi sesudah Aku bangkit dari alam maut, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Aku.

Doa Permohonan

Penyelamat umat manusia telah menghancurkan kematian dengan wafat-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya.
Marilah kita menyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darah-Mu.
P: Ya Penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,*
agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.
P: Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,*
sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.
P: Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,*
sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.
P: Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,*
berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.
P: Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,*
dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

Bapa Kami
[Rumusan Misale Romanum (Mat 6:9-13)]

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Amin).

Doa Penutup

Allah Yang Kekal dan Kuasa, menurut kehendak-Mu penyelamat kami menjadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati.
Perkenankanlah kami meneladan kepatuhan-Nya dan bangkit pula berserta-Nya.
Sebab Dialah Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …