BREVIR

PERAWAN MARIA SORE I

Madah

Maria bunda tercinta
Dengarkan kami semua
Yang bermohon dan berdoa
Dengan hati yang percaya.

Bila ditimpa bencana
Terancam bahaya dosa
Kami mohon perlindungan
Agar setia pada Tuhan.

Bila senja hidup tiba
Dan kami dipanggil Bapa
Kami mohon pertolongan
Agar tekun dalam iman.

Dimuliakanlah Bapa
Bersama Putera dan Roh-Nya
Yang melimpahkan kurnia
Kepada bunda Maria.
Amin.

Antifon 1
Berbahagialah engkau, ya perawan Maria, yang mengandung pencipta semesta alam, (M.P. Alleluya)

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Antifon 1
Berbahagialah engkau, ya perawan Maria, yang mengandung pencipta semesta alam, (M.P. Alleluya)

Antifon 2
Santa Maria engkau dilahirkan penciptamu, namu engkau perawan selalu, (M.P. Alleluya).

Mazmur 147 (147b)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*
pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*
Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*
dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,*
dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju seperti bulu domba,*
dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,*
siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*
Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,*
ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*
hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Antifon 2
Santa Maria engkau dilahirkan penciptamu, namu engkau perawan selalu, (M.P. Alleluya).

Antifon 3
Engkaulah puteri yang diberkati Tuhan, sebab engkau melahirkan bagi kami sumber kehidupan, (M.P. Alleluya).

Kidung Ef 1 : 3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia,+
yang dianugerahkan-Nya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Antifon 3
Engkaulah puteri yang diberkati Tuhan, sebab engkau melahirkan bagi kami sumber kehidupan, (M.P. Alleluya).

Bacaan Singkat (Gal 4 : 4-5)

Ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, Ia mengutus Putera-Nya.
Putera-Nya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat,
supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan oleh-Nya dan diangkat menjadi anak Allah.

Lagu Singkat

P: Sesudah melahirkan Kristus,* Engkau tetap perawan.
U: Sesudah…
P: Bunda Allah, doakanlah kami.
U: Engkau tetap perawan.
P: Kemuliaan…
U: Salam…

Antifon Kidung
Tuhan telah memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa, (M.P. Alleluya).

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Tuhan telah memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa, (M.P. Alleluya).

Doa Permohonan

Marilah kita memuji Allah, Bapa Yang Mahakuasa, dan bersuka ria di hadapan-Nya.
Sebab Ia telah merahmati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa.
Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

P: Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.

P: Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.

P: Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putera-Mu,*hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.

P: Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid Putera-Mu.

P: Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.

Bapa Kami

Doa Penutup

Ya Tuhan, Allah, kami mohon: semoga hamba-hamba-Mu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat bantuan santa perawan Maria. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Ya Tuhan, kami mohon: ampunilah kesalahan kami, hamba-Mu. Selamatkanlah kami berkat doa bunda Putera-Mu, supaya tingkah laku kami dapat menyenangkan Dikau. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Allah Yang Maharahim, bantulah kami yang lemah ini. Semoga berkat doa permohonan bunda Allah, kami dapat menginggalkan segala dosa. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Kami mohon, ya Tuhan, semoga dengan bantuan santa perawan Maria, kami dapat mengatasi segala bahaya dan menikmati damai-Mu.Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Ya Tuhan, dengan meriah kami mengenangkan perawan Maria dan kami percaya bahwa ia berdoa bagi kami. Semoga karena doanya Engkau berkenan melimpahkan rahmat-Mu kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:
Allah Yang Mahakuasa, umat-Mu bersukacita di bawah lindungan perawan tersuci Maria. Semoga berkat bantuannya kami bebas dari segala yang jahat di dunia, dan layak mendapat sukacita kekal di surga.Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup…