BREVIR

JUMAT II SORE

Madah

Yesus Engkau menganjurkan
Supaya kami bertahan
Dalam pantang dan puasa
Agar slamat sejahtera.

Dampingilah para umat
Yang kini ingin bertobat
Ampunilah dosa kami
Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami
Di masa prapaska ini
Agar pantas merayakan
Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal Mahasuci
Trimalah pujian kami
Yang kami lambungkan ini
Dengan ikhlas penuh bakti.
Amin.

Antifon 1
Tuhan, luputkanlah jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

Mazmur 114 (116a : 1-9)

Tuhan mengasihi aku,*
Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,*
bila aku berseru kepada-Nya.

Jerat maut meliliti aku,+
utusan pratala menyergap aku,*
aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:*
Ya tuhan, bebaskanlah aku.

Berbelaskasihlah Tuhan dan adil,*
Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungi-Nya,*
dari kesesakan aku diselamatkan-Nya.

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,*
sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,*
Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini,*
di hadapan wajah Tuhan.

Antifon 1
Tuhan, luputkanlah jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

Antifon 2
Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:*
dari manakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*
yang menjadikan langit dan bumi.

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*
yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur,*
yang menjaga Israel.

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*
Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*
maupun bulan di waktu malam.

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*
Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*
sekarang dan selama-lamanya.

Antifon 2
Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

Antifon 3
Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya raja segala bangsa.

Why 15 : 3-4

Agung dan mengagumkan segala karya-Mu,*
ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa

Adil dan benar segala tindakan-Mu,*
ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*
dan tidak memuliakan nama-Mu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,+
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu,*
sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu.

Antifon 3
Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya raja segala bangsa.

Bacaan Singkat (Yak 5 : 16, 19-20)

Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh.
Sebab doa tekun seorang jujur amat sakti. Saudara-saudaraku, jika seseorang di antara kamu
menyimpang dari jalan yang benar, dan saudaranya menghantar dia kembali, maka ketahuilah,
bahwa yang menghantar dia kembali dari jalannya yang sesat,
akan menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari maut dan menutupi banyak dosa.

Lagu Singkat

P: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.
U: Dengarkanlah…
P: Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.
U: Kasihanilah aku.
P: Kemuliaan…
U: Dengarkanlah…

Antifon Kidung
Mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, sebab Yesus dianggap seorang nabi.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, sebab Yesus dianggap seorang nabi.

Doa Permohonan

Tuhan Yesus telah menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.
Marilah kita berdoa kepada-Nya:

U: Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.
P: Ya penebus kami, tolonglah kami menyangkal diri dan memanggul salib serta mengikuti Engkau dalam sengsara-Mu;
teguhkanlah kami dalam perjuangan melawan kejahatan, dan kuatkanlah pengharapan kami,*
supaya kami tanpa rintangan dapat menyongsong perayaan kebangkitan-Mu.
P: Semoga orang kristen menunaikan tugasnya sebagai nabi serperti Engkau, mewartakan sabda-Mu dimana-mana,*
dan menguatkan pewartaan mereka dengan teladan iman, pengharapan dan cinta kasih.
P: Teguhkanlah dengan kekuatan-Mu semua orang yang tersesak,*
dan doronglah kami untuk menghibur dan memperhatikan mereka sebagai saudara.
P: Ajarilah orang beriman mempersatukan kesusahan mereka dengan sengsara-Mu,*
sehingga karya keselamatan-Mu nyata dalam mereka.
P: Sumber kehidupan, ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,*
dan kurniakanlah kemuliaan kebangkitan-Mu kepada mereka.

Bapa Kami
[Rumusan Misale Romanum (Mat 6:9-13)]

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

(Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Amin).

Doa Penutup

Allah Mahakuasa, semoga tapa suci ini membersihkan kami, agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal.
Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup …