BREVIR

ST. FIDELIS MARTIR SORE I

Madah

Bersoraklah, umat Kristus
Karna orang kudus-Nya
Abdi Allah yang setia
Menggandakan talenta.
Bila tiba akhir hayat
Raja surga ‘kan bersabda.

Mari, hamba masuklah
Ke tempat bahagia
Mari, hamba masuklah
Ke tempat bahagia.

Kau relakan jiwa raga
Demi Allah yang Esa
Kau berjuang pantang mundur
Tiap saat dan tempat
Engkau siap, siang malam
Melakukan titah Tuhan.

Mari, hamba masuklah
Ke tempat bahagia.
Mari, hamba masuklah
Ke tempat bahagia.
Amin.

Pendarasan Mazmur dari lingkaran empat pekan

Antifon 1
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita, Alleluya.

Mazmur 117 (118)

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Hendaklah Israel berkata,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Hendaklah kaum Harun berkata,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Hendaklah orang yang takwa berkata,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan,*
Ia menjawab dan melegakan daku.

Tuhan di pihakku, aku tidak takut,*
Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku?

Tuhan di pihakku, Ia penolongku.*
Aku melihat pembenciku tersipu-sipu.

Lebih baik berlindung pada Tuhan,*
dari pada percaya kepada manusia.

Lebih baik berlindung pada Tuhan,*
dari pada percaya kepada bangsawan.

Antifon 1
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita, Alleluya.

Antifon 2
Barangsiapa mengikuti Aku, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan menikmati cahaya kehidupan, sabda Tuhan, Alleluya.

Segala bangsa mengepung aku,*
tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku rapat-rapat,*
tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku seperti lebah,+
seperti nyala api yang menjilat-jilat,*
tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Aku didesak-desak sampai terjatuh,*
tetapi Tuhan menolong aku.

Tuhanlah kekuatan dan pelindungku,*
Dialah kemenanganku

Suara gembira dan sorak-sorai,*
terdengar di perkemahan para pemenang.

“Tuhan bertindak dengan tangan kuat,*
tangan Tuhan mahakuasa”.

Aku tidak akan mati, aku tetap hidup,*
untuk mewartakan karya-karya Tuhan.

Tuhan sering menyiksa aku,*
namun tidak menyerahkan daku kepada maut.

Bukalah bagiku gerbang kemenangan,*
supaya aku masuk dan bersyukur kepada Tuhan.

Inilah pintu gerbang Tuhan,*
para pemenang masuk ke dalamnya.

Syukur kepada-Mu, sebab Engkau memenangkan daku,*
dan menjadi penyelamatku.

Batu yang dibuang oleh para pembangun,*
telah menjadi batu sendi.

Karya Tuhanlah itu,*
sangat mengagumkan kita.

Pada hari inilah Tuhan bertindak,*
mari kita rayakan dengan gembira.

Ya Tuhan, berilah kami keselamatan!*
Ya Tuhan, berilah kami kesejahteraan!

Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan,+
kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan,*
Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.

Beraraklah dengan membawa ranting berdaun,*
hiasilah tanduk-tanduk mesbah.

Allahkulah Engkau, Engkau kupuji,*
Allahku, Engkau kuagungkan.

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*
kekal abadi kasih setia-Nya.

Antifon 2
Barangsiapa mengikuti Aku, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan menikmati cahaya kehidupan, sabda Tuhan, Alleluya.

Antifon 3
Sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demikian pula berlimpahlah penghiburan kita demi Kristus. Alleluya.

Kristus telah menderita sengsara bagi kita,+
dan memberi kita teladan,*
supaya kita mengikuti jejak-Nya.

Ia tak pernah berdosa,*
dan tak pernah dusta pada mulut-Nya.

Ketika dinista, Ia tidak membalas dengan nista,*
tatkala menderita, Ia tak mengancam,

tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,*
hakim yang adil.

Ia sendiri menanggung dosa kita,
ketika mati di kayu salib.

Supaya kita mati terhadap dosa,*
lalu hidup dengan suci.

Antifon 3
Sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demikian pula berlimpahlah penghiburan kita demi Kristus. Alleluya.

Bacaan Singkat (Why 3 : 10-12)

Kamu telah memelihara sabda-Ku untuk tekun menantikan Daku.
Sebab itu Akupun akan memelihara kamu terhadap saat pengujian yang akan datang atas seluruh dunia untuk menguji para penghuni bumi.
Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tak seorangpun mengambil mahkotamu.
Barangsiapa menang akan kujadikan tiang di dalam kenisah Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ.
Padanya akan kutulis nama Allah-Ku. Pada akan Kutulis nama-Ku yang baru.

Lagu Singkat

P: Hai para kudus, bergembiralah dalam Tuhan,* Alleluya, Alleluya.
U: Hai…
P: Kamu dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya.
U: Alleluya, Alleluya.
P: Kemuliaan…
U: Hai…

Antifon Kidung
Inilah hamba yang setia dan bijaksana, yang dituhaskan Tuhan memberikan makanan rohani dan jasmani bagi banyak orang, Alleluya.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Inilah hamba yang setia dan bijaksana, yang dituhaskan Tuhan memberikan makanan rohani dan jasmani bagi banyak orang, Alleluya.

Doa Permohonan

Kristus Raja para martir telah memberi Santo Fidelis mahkota kemenangan yang dirindukannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan seraya berkata:

U: Raja kemuliaan, dengarkanlah kami.

P: Di dalam diri Santo Fidelis Engkau memberi umat-Mu seorang gembala sesuai dengan hati-Mu, gembala yang baik.* Berilah para gembala di sini semangat berkurban.

P: Denga hati terbuka sewaktu studinya, Santo Fidelis memahami kehidupan bangsa-bangsa dan tanpa kesombongan meraih berbagai gelar pengetahuan.* Bimbinglah para dosen provinsi kami dan semua pendidik supaya dengan rendah hati mengantar tunas muda kepada kebenaran.

P: Sebagai pengacara dan hakim, Santo Fidelis menjujungsinggi hukum-Mu, ya Tuhan.* Berilah semua orang yang mewakili rakyat dan mengurus perihal pengadilan, hati yang jujur dan cinta akan kebenaran.

P: Penderitaan dan kematian tidak membuat hamba-Mu takut,* Terimalah arwah para pemimpin dan para penderma dalam kalangan para kudus, dan berilah kami semua ketabahan dalam derita, sampai kami juga memandang wajah-Mu yang mulia.

Bapa Kami

Doa Penutup

Allah Mahasetia, karena cinta kasih kepada-Mu Santo Fidelis telah mengorbankan hidupnya sebagai martir.
Berkat doa dan jasanya kami mohon kepada-Mu, penuhilah hati kami dengan cinta kasih akan Dikau,
agar kelak kami mengalami kekuatan kebangkitan Putera-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami,
yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.