BREVIR

ST. KLARA SORE I

Madah

Mari kita bergembira
Mengenangkan Santa Klara
Mari bermadah memuja
Putri keluarga mulia.

Trimalah pujian kami
Perawan yang suci murni
Engkau bagaikan cahaya
Trangilah sluruh dunia.

Semenjak muda belia
Di puri indah jelita
Engkau menyinarkan terang
Dengan obor kebajikan.

Tanganmu slalu terbuka
Terhadap orang yang papa
Makananmu kau sisihkan
Bagi orang kelaparan.

Dengan pantang dan bertapa
Kau permulia jiwa raga
Dan malammu kau sucikan
Dengan jaga tirakatan.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra dan Roh-Nya
Yang hidup dan berkuasa
Sepanjang segala masa.
Amin.

Antifon 1
Hai para Puteri datanglah menghadap Tuhan dan bersemaraklah.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Antifon 1
Hai para Puteri datanglah menghadap Tuhan dan bersemaraklah.

Antifon 2
Ia diangkat menjadi penjaga kebun anggur yang berbunga semerbak harum mewangi.

Mazmur 147 (147b)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*
pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*
Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*
dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,*
dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju seperti bulu domba,*
dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,*
siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*
Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,*
ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*
hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Antifon 2
Ia diangkat menjadi penjaga kebun anggur yang berbunga semerbak harum mewangi.

Antifon 3
Ia dipilih Tuhan untuk menjadi kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Ef 1 : 3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia,+
yang dianugerahkan-Nya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Antifon 3
Ia dipilih Tuhan untuk menjadi kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Bacaan Singkat (Keb 6 : 12-13)

Kebijaksanaan bersinar dan tidak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih padanya,
dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada dia yang menginginkan-Nya.

Lagu Singkat

P: Allah Maha Kuasa.* Menguatkan daku.
U: Allah…
P: Ia membuat hidupku, tanpa cela.
U: Menguatkan daku.
P: Kemuliaan…
U: Allah…

Antifon Kidung
Aku sangat bergembira dalam Tuhan dan bersorak-ria dalam Allahku,
sebab Tuhan mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menghiasi aku bagaikan mempelai dengan mahkota.

Kidung Maria (Luk 1 : 46-55)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa,*
kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya,*
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan,*
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung
Aku sangat bergembira dalam Tuhan dan bersorak-ria dalam Allahku,
sebab Tuhan mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menghiasi aku bagaikan mempelai dengan mahkota.

Doa Permohonan

Marilah kita merayakan Kristus, mempelai para perawan dan Anak Domba, yang diikuti para perawan kemanapun Ia pergi. Marilah kita mohon dengan berkata:

U: Yesus Raja para perawan kabulkanlah doa kami.

P: Kristus, Engkau memuji mereka yang memilih keperawanan karena kerajaan surga,* berilah supaya kami memahami sabda-Mu, dan melekat pada-Mu dengan tubuh suci dan budi murni.

P: Kristus, Engkau telah mengorbankan tubuh-Mu kepada Bapa di kayu salib untuk keselamatan kami,* berilah supaya kami, dengan menyalibkan tubuh kami dan keinginan-keinginannya, dapat melengkapi, apa yang masih kurang pada sengsara-Mu.

P: Kristus, Engkau telah memilih Gereja-Mu menjadi pengantin yang murni,* jadikanlah ia tak bernoda dan kudus.

P: Kristus, Engkau telah memberikan kepada Gereja-Mu Santa Klara sebagi contaoh dan teladan,* kuatkanlah semua biarawati dalam pengabdian kepada-Mu.

P: Kristus, Engkau telah menerima para perawan kudus dalam perjamuan nikah di surga,* berikanlah saudara-saudari kami yang telah meninggal ambil bagian dalam perjamuan surgawi bersama Engkau.

Bapa Kami

Doa Penutup

Allah Bapa, cahaya abadi yang cemerlang, Engkau telah memanggil Santa Klara ke dalam terang cinta-Mu,
untuk mengikuti Kristus yang miskin dan rendah-hati dengan kekuatan jiwa besar,
sehingga ia menjadi pedoman dan cahaya bagi banyak orang.
Terangilah Gereja-Mu, agar membawa cahaya keselamatan Kristus ke seluruh dunia,
sehingga nama-Mu dicintai dan dimuliakan di mana-mana.
Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, sepanjang segala masa.
Amin.